Bezpodstawne zarzuty stowarzyszenia Watchdog

wobec Fundacji Lux Veritatis