Rozmowy niedokończone: Ewolucja w hematoonkologii

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak – klinika Hematologii i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – kierownik Oddziału Hematoonkologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej