Rozmowy niedokończone: AZS – atopowe zapalenie skóry cz.I

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Roman J. Nowicki, Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PTCA); prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologiii Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego