Rozmowy niedokończone: Polityka Polonijna jako element polityki bezpieczeństwa Polski

Jan Dziedziczak – minister, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Bartosz Kownacki – poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej