Zakończyły się XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

W Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, w dniach 6-11 lipca 2020 roku odbywały się XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Szachowym mistrzem Polski duchowieństwa został ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.

Z dziejów pobożności medalika św. Benedykta

Nie wiemy, gdzie zostały wybite pierwsze medaliki. Zachował się rysunek z 1415 r. wykonany w klasztorze w Metten (Austria), przedstawiający opata (św. Benedykta?), który broni się przed niewidocznym przeciwnikiem pastorałem zwieńczonym krzyżem. Na pastorale wypisane są te same słowa, które dziś widnieją na rewersie medalika. W dłoni tajemniczy opat trzyma zwój z resztą słów umieszczonych na medaliku. Na ścianach tego klasztoru namalowano również same krzyże ze słowami skierowanymi przeciw szatanowi.

[TYLKO U NAS] Prezydent A. Duda w liście z okazji XXIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę: Dziękuję za to, że dzięki Państwu nikt nie musi czuć się samotny, bo każdy może odnaleźć swoje miejsce w naszej biało-czerwonej wspólnocie

Jestem przekonany, że dla każdego z Państwa – podobnie jak dla mnie – wielkie dzieła realizowane przez Rodzinę Radia Maryja są źródłem radości i dumy oraz inspiracją do podejmowania aktywności społecznej i publicznej. W sposób szczególny dziękuję Państwu za inicjatywy mające na celu obronę prawdy o naszej historii i dobrego imienia narodu i państwa polskiego. Uważam to za jedno z najistotniejszych zadań w czasach, gdy dzieje najnowsze bywają przedmiotem manipulacji politycznych i ideologicznych – napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji XXIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.