Rozmowy niedokończone: Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

Ewa Klimaszewska-Antos, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej; Adam Budek, psycholog społeczny; Dariusz Sobieski, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. interwencji kryzysowej

Rozmowy niedokończone: Stan finansów i bezpieczeństwo finansowe państwa cz.I

Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, prof. Henryk Wnorowski – ekonomista, Uniwersytet Białostocki