Rozmowy niedokończone z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: Sakrament pojednania – przygotowanie do spowiedzi

ks. Grzegorz Zembroń MS – Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Matki Bożej z La Salette; ks. Paweł Raczyński MS – kustosz Sanktuarium w Dębowcu; ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania w Dębowcu