Rozmowy niedokończone: Neurologia Polska cz. II

Rozmowy niedokończone: Neurologia Polska cz. I

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii, kierownik Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie; prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie