[TYLKO U NAS] O. prof. W. Kluj OMI: Podróż Ojca Świętego Franciszka była umocnieniem Kościoła w Kazachstanie, który choć jest w mniejszości, to ma już swoją tradycję

Druga część podróży papieża Franciszka to jest umocnienie Kościoła w wierze. Takiego małego Kościoła, który jest w mniejszości, ale ma już swoją tradycję. Tutaj Ojciec Święty odwoływał się do podróży Jana Pawła II sprzed 20 lat, przypominał o wielu męczennikach z tych obszarów. Było to ważne dla tego małego Kościoła, dlatego że nie jest on zapomniany, ich liczebnie nie ma dużo, ale oni nie są zapomniani, oni też są bliscy sercu Papieża – mówił O. prof. Wojciech Kluj OMI, misjolog, misjonarz, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.