Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 14.04.2024

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do wieczoru dnia Paschy. Apostołowie zgromadzeni są w Wieczerniku, kiedy dwaj uczniowie wracają z Emaus i opowiadają o swoim spotkaniu z Jezusem, „co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba” (Łk 24, 35). Gdy wyrażają radość ze swojego doświadczenia, Zmartwychwstały ukazuje się całej wspólnocie. Jezus przybywa właśnie wtedy, gdy dzielą się historią swojego spotkania z Nim. Zastanówmy się nad tym, jak ważne jest dzielenie się wiarą.

Każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącami wiadomości. Wiele z nich jest powierzchownych i bezużytecznych, inne ujawniają niedyskretną ciekawość lub, co gorsza, wynikają z plotek i złośliwości. To wiadomości, które niczemu nie służą, a wręcz wyrządzają szkodę. Ale są też wiadomości dobre, pozytywne i konstruktywne, a wszyscy wiemy, jak dobrze, gdy słyszymy rzeczy dobre i o ile czujemy się lepiej, gdy tak się dzieje. Dobrze jest również dzielić się tym, co na dobre lub na złe wpłynęło na nasze życie, abyśmy mogli pomóc innym.

Jest jednak jedna rzecz, o której często trudno nam mówić. Chodzi paradoksalnie o to, co najpiękniejsze, co mamy do opowiedzenia: o nasze spotkanie z Jezusem. Każdy z nas mógłby powiedzieć bardzo wiele na ten temat: nie pełniąc roli nauczyciela dla innych, lecz dzieląc się wyjątkowymi chwilami, w których ujrzeliśmy Pana żywego i bliskiego, który rozpalił w naszych sercach radość lub ocierał łzy, który przekazywał ufność i pocieszenie, siłę i entuzjazm lub przebaczenie, czułość, pokój. Ważne, aby dzielić się tym w rodzinie, we wspólnocie, z przyjaciółmi. Tak jak dobrze mówić o dobrych natchnieniach, które ukierunkowały nas w życiu, o myślach i uczuciach, które pojawiły się, gdy znaleźliśmy się w obecności Boga, a także o wysiłkach i trudach, które podejmujemy, aby zrozumieć i postępować na drodze wiary, być może nawet żałować i zawrócić. Jeśli to uczynimy, Jezus, tak jak uczynił to z uczniami w wieczór wielkanocny, zaskoczy nas i uczyni nasze spotkania i nasze środowiska jeszcze piękniejszymi.

Spróbujmy więc przypomnieć sobie teraz istotną chwilę w naszym życiu wiary, decydujące spotkanie z Jezusem. I zadajmy sobie pytanie: czy kiedykolwiek z kimś o tym rozmawiałem? Czy kiedykolwiek z prostotą uczyniłem z tego dar dla członków rodziny, współbraci, bliskich i tych, z którymi się spotykam? I wreszcie: czy ja z kolei jestem zainteresowany tym, by usłyszeć od innych, co mają mi do powiedzenia o swoim spotkaniu z Chrystusem?

Niech Matka Boża pomoże nam dzielić się naszą wiarą, aby nasze wspólnoty stawały się coraz bardziej miejscami spotkania z Panem.

radiomaryja.pl

drukuj