Audycja dla Małżonków i Rodziców: Budowanie więzi rodzinnej i narodowej

Piotr Boroń, historyk, senator, minister w KRRiT 2007-2010r, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w ND z żoną Anną, historykiem i archiwistą

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Czy „Pycha z nieba spycha?ˮ

s. Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej, Katarzyna i Krzysztof Prusik, nauczyciele akademiccy