Audycja dla Małżonków i Rodziców: Rodzice i stres

Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów nt. przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Jak udział we wspólnocie może pomóc małżonkom?

Jolanta Gawin, pedagog, kurator rodzinny, prowadzi szkołę dla rodziców z mężem Krzysztofem ze wspólnoty Domowy Kościół, o. Andrzej Noga oblat Maryi Niepokalanej, przełożony Domu Zakonnym w Zahutyniu, rekolekcjonista

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze?

Marta i Daniel Chmielewscy, rodzice 3 dzieci; ks. Piotr Pączkowski, salezjanin, proboszcz parafii świętego Marka w Bydgoszczy, moderator generalny Ruchu Wojowników Maryi