Audycja dla Małżonków i Rodziców: Od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów

Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów n/t przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

Audycja dla Małżonków i Rodziców: XX-lecie modlitwy różańcowej rodziców za dzieci

Ewa i Ireneusz Rogala, założyciele Różańca Rodziców za Dzieci, członkowie wspólnoty Marana Tha; ks. Mirosław Piskozub, opiekun duchowy Różańca Rodziców

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Solidarność w historii Polski

Piotr Boroń, historyk, senator, minister w KRRiT 2007-2010r, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w ND z żoną Anną historykiem i archiwistą

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Rodzina szkołą solidarności!

ks. dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika TAK RODZINIE, wykładowca teologii pastoralnej oraz pełnomocnik rektora ds. administracji i organizacji uczelni Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice 5 dorosłych dzieci, tworzący rodzinny zespół muzyczny MOJA RODZINA, założyciele fundacji „Tak dla Rodziny”