Audycja dla Małżonków i Rodziców: Kolędowanie w rodzinie

prof. dr hab. sztuk muzycznych Wojciech Pospiech, Konsultant Krajowy Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie, Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, kierownik Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, dr hab. Anna i Paweł Szarapka z córką Gabrysią

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Czystość koniecznym elementem małżeńskiej drogi do nieba

ks. bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diec. bydgoskiej; ks. Arkadiusz Muzolf, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, Anna i Jarosław Synakowie, Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Odeszły aby żyć wiecznie. Towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka

Emilia Lichtenberg-Kokoszka, dr nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dyplomowana położna; ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM w Poznaniu dr Piotr Guzdek, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka