O. kard. R. Cantalamessa OFMCap: Przez ostatnie półtora wieku w zlaicyzowanym świecie zachodnim głoszona jest inna śmierć Boga – śmierć ideologiczna, a nie historyczna

Inna śmierć Boga jest jednak głoszona przez ostatnie półtora wieku w naszym zlaicyzowanym świecie zachodnim. Kiedy w sferze kultury mówi się o „śmierci Boga”, ma się na myśli właśnie tę inną śmierć Boga – ideologiczną, a nie historyczną. Niektórzy teologowie, aby nie pozostać w tyle, pospiesznie zbudowali na niej pewną teologię: „teologię śmierci Boga”. Nie możemy udawać, że ignorujemy istnienie tej odmiennej narracji – mówił w homilii wygłoszonej podczas Liturgii Wielkiego Piątku w Watykanie o. kard. Raniero Cantalamessa, kapucyn, kaznodzieja Domu Papieskiego.

[Jestem w Kościele] Pius XII – ofiara potęgi propagandy

„Pius XII papieżem Hitlera” – tak brzmi jedno z największych kłamstw we współczesnej historii, które pewnie każdemu z nas obiło się o uszy.  Kampania wymierzonych w niego ataków była tak szeroko zakrojona, że nawet niektórzy katolicy powielali twierdzenia, jakoby był on bierny wobec zagłady Żydów i sprzyjał dyktatorowi III Rzeszy Niemieckiej. I dopóki takie głosy będą się pojawiać, dopóty trzeba cierpliwie przypominać prawdę o tym, nie zawaham się użyć tego słowa, wielkim Papieżu.