Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie ideologii gender

Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zwrócił uwagę, że jeden z aspektów wydanego dokumentu może budzić niepokój.