[TYLKO U NAS] Kard. Salazar: Oby tym razem Kolumbia posłuchała papieża

Kard. Rubén Salazar, arcybiskup Bogoty i przewodniczący CELAM (Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej), będzie należał do orszaku papieskiego podczas wizyty Franciszka w Koumbii. Wziął udział w konklawe, które wybrało Jorge Bergoglio na papieża. Ma nadzieję, że wizyta Franciszka rozbroi serca i pomoże w budowie lepszego kraju. “Oby tym razem Kolumbia posłuchała papieża” – podkreśla. Podczas poprzednich wizyt słowa Pawła VI i Jana Pawła II, którzy gorąco apelowali o budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i troszczącego się o ubogich i wykluczonych, słowa padły na wiatr. Co więcej, konflikty zbrojne jeszcze bardziej się zaostrzyły.

Przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone do przywódców europejskich

Dziękuję za waszą obecność dziś wieczorem, w przeddzień 60. rocznicy podpisania traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Każdemu chciałbym wyrazić uczucia, jakie Stolica Apostolska żywi dla każdego z waszych krajów i dla całej Europy, z której losami zrządzeniem Opatrzności jest nierozerwalnie związana.