Porady ekologa: szkodliwe substancje dodawane do żywności

prof. dr hab. Ewa Solarska, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Pracownia Żywności Ekologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie