Porady ekologa: Składniki prozdrowotne mięsa

prof. dr hab. Beata Kuczyńska, Katedra Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej