Porady ekologa: Czy cukier jest szkodliwy?

prof. dr hab. Ewa Solarska, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Pracownia Żywności Ekologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie