Rozmowy niedokończone w związku z sensacjami o Kościele

adwokat dr Michał Skwarzyński – doktor nauk prawnych o specjalności Prawa Człowieka. Adiunkt w Katedrze Praw Człowieka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; red. Sebastian Karczewski – dziennikarz śledczy „Naszego Dziennika”