Ojciec Święty Franciszek: Ewangelia nie rozdaje fałszywego osobistego pokoju wewnętrznego, ale rozpala niepokój, który pobudza nas do wyruszenia w drogę, przynagla do otwarcia się na Boga i na braci

Ewangelia zachęca nas do nawrócenia. Jezus zaprasza nas do ponownego rozpalenia wiary – mówił Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.