Szukając Słowa Bożego

ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, moderator Dzieła Biblijnego; adiunkt Katedry Biblistyki Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu; dyrektor Wydziału ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej