Audycja dla Małżonków i Rodziców: Chrześcijańskie pozdrowienia

ks. Paweł Siedlanowski, dziennikarz, polonista, założyciel i dyrektor Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci, Diecezjalny Duszpasterz Chorych w Siedlcach

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Z obfitości serca mówią usta

Arkadiusz Tomczyk założyciel i prezes fundacji „BOGActwo Rozwoju” z żoną Katarzyną, ze Wspólnoty Neokatechumenalnej; ks. Krzysztof Krawczyk z par. św. Klemensa w Wieliczce

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Rodzinne wyjazdy wakacyjne

Beata i Tomasz Strużanowscy, pedagodzy, od 25 lat formują się i służą we wspólnocie Domowego Kościoła, Tomasz jest autorem artykułów m.in. w \”Niedzieli\”, \”Tak Rodzinie\”, \”Liście do wspólnot rodzinnych DK\”

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Płodność darem i zadaniem

dr n. med. Aleksandra Kicińska, spec. chorób wew. i spec. immunologii klinicznej i rozrodu, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi autorski program z fizjologii i metod rozpoznawania płodności (ucząc diagnostyki i leczenia w oparciu o indywidualny cykl kobiety) razem z mężem Krzysztofem Kicińskim, dr n. med. spec. laryngologii prowadzą Klinikę Leczenia Niepłodności IN VIVO, Alina i Adam Warejko ze wspólnoty Domowego Kościoła

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Niedziela osią chrześcijańskiego czasu

o. dr hab. Jan Strumiłowski, cysters, teolog, wykładowca w WSD w krakowskich Panewnikach, zajmuje się współczesną kulturą w świetle ewangelii, Maria i Marek Zalfresso – Jundziłło ze wspólnoty Domowego Kościoła

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Wychowani silną wiarą i tradycją, kochajmy naszą Ojczyznę

dr Jan Maria Jackowski, historyk, senator z żoną Agnieszką, filozofem, pedagogiem, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Świętujmy w rodzinie 3 maja!

Piotr Boroń, historyk, senator, minister w KRRiT 2007-2010r, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w ND z żoną Anną historykiem i archiwistą

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Radość Zmartwychwstania w małżeństwie

Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stow. Dobry Moment dla kobiet z mężem Wojciechem, liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi, ks. Mateusz Dobrzyński, z par. Św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku, w ramach diecezji posługuje we wspólnocie Wojowników Maryi