Audycja dla Małżonków i Rodziców: Pasje i hobby rodziców i dzieci rozwijają talenty

Justyna i Krzysztof Marcinkowscy odpowiedzialni za Domowy Kościół w Diecezji Toruńskiej; Ks. Krzysztof Niespodziański proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rychnowie

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Popkultura i sumienie

Małorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów n/t przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Cierpienie przekleństwem czy ofiarą?

Renata Bobrowska,dr Anna Niedziółka, internista, pulmonolog, onkolog, ks. Grzegorz Walkiewicz, red. nacz. Salve NET, prez. Fundacji im. Ignacego Kłopotowskiego

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Lenistwo to pustka i umieranie duszy

s. Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej; Maria i Mateusz Kwiecień, rodzice 5 dzieci, poza pracą zawodową podejmują działalność na rzecz dzieci z Zespołem Downa i prowadzą scholę dziecięcą

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Rozsądne wychowanie w nierozsądnych czasach

dr inż. Jacek Pulikowski, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin, przez 2 kadencje był świeckim konsultorem Rady d/s Rodziny KEP, autor poczytnych książek i artykułów w czasopismach katolickich z żoną Jadwigą dr biochemii, wieloletnią Diecezjalną Doradczynią DR w Arch. Poznańskiej

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Zmartwychwstały Chrystus jest obecny w sakramencie małżeństwa!

ks. Piotr Wieteska, Duszpasterz Rodzin i Domowego Kościoła w diec. Koszalińsko-kołobrzeskiej, Natalia i Arkadiusz Snochowie z Drogi Neokatechumenalnej, zaangażowani w programy na Miłość i Życie dla małżonków

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Rodzina w Kościele lokalnym w misterium Wielkigo Tygodnia

ks. Adam Woźniak, moderator Domowego Kościoła w diecezji świdnickiej, Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiakowie odpowiedz. za Domowy Kościół w diec. Świdnickiej

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Wierność Bogu i małżonkowi

ks. Paweł Dubowik, Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, Andrzej Szczepaniak współzałożyciel i lider Wspólnoty, Marzena Nowak, Sebastian Stalmach