Audycja dla Małżonków i Rodziców: Kult Joanny Beretty-Molla – świętej żony i matki na świecie

Krystyna Zając, promotorka kultu św. Joanny Beretta-Molla, o. Mirosław Grakowicz, redemptorysta, proboszcz par. pw. św. Józefa w Toruniu

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Rodzice i stres

Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów nt. przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Jak udział we wspólnocie może pomóc małżonkom?

Jolanta Gawin, pedagog, kurator rodzinny, prowadzi szkołę dla rodziców z mężem Krzysztofem ze wspólnoty Domowy Kościół, o. Andrzej Noga oblat Maryi Niepokalanej, przełożony Domu Zakonnym w Zahutyniu, rekolekcjonista