Audycja dla Małżonków i Rodziców: Leczenie niepłodności

dr n.med. Aleksandra Kicińska, spec. chorób wewn. i spec. immunologii klinicznej i rozrodu, wykł. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi autorski program z fizjologii i met. rozpoznawania płodności razem z mężem Krzysztofem, dr n.med. spec. laryngologii prowadzą Klinikę Leczenia Niepłodności IN VIVO

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Między okultyzmam i zabobonem

Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów n/t przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Kryzys w małżeństwie a rozwód

ks. Paweł Dubowik, Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel i lider Wspólnoty, Marzena Nowak liderka Ogniska Wspólnoty TM Sychar w Opolu, Karolina Kubak, prawnik, członek Wspólnoty i zespołu Logistyczno- Ewangelizacyjno-Medialnego

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Chrześcijańskie pozdrowienia

ks. Paweł Siedlanowski, dziennikarz, polonista, założyciel i dyrektor Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci, Diecezjalny Duszpasterz Chorych w Siedlcach