Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry! Dzień dobry!

Dziś, 29 czerwca obchodzimy uroczystość świętych Piotra i Pawła. Jest to w szczególny sposób święto Kościoła rzymskiego, zbudowanego na męczeństwie tych dwóch Apostołów. Ale jest to również wielkie święto Kościoła powszechnego, ponieważ cały Lud Boży jest ich dłużnikiem ze względu na dar wiary. Piotr był pierwszym, który wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Paweł upowszechnił to orędzie w świecie grecko-rzymskim. A Opatrzność chciała, aby obydwaj dotarli tutaj do Rzymu i tutaj przelali krew za wiarę. Z tego powodu Kościół Rzymu stał się natychmiast, spontanicznie, punktem odniesienia dla wszystkich Kościołów na całym świecie. Nie ze względu na potęgę imperium, ale na mocy męczeństwa, świadectwa o Chrystusie! W istocie to miłość Chrystusa zawsze i wyłącznie rodzi wiarę i rządzi Kościołem.

Myślimy o Piotrze. Kiedy wyznał swoją wiarę w Jezusa, nie uczynił tego ze względu na swoje ludzkie zdolności, ale dlatego, że został zdobyty przez łaskę, którą wyzwalał Jezus, przez miłość, jaką odczuwał w Jego słowach i widział w Jego gestach: Jezus był uosobioną miłością Boga!

To samo stało się z Pawłem, choć w inny sposób. Paweł jako człowiek młody był wrogiem chrześcijan, a kiedy zmartwychwstały Chrystus powołał go na drodze do Damaszku, jego życie uległo przemianie: zrozumiał, że Jezus nie umarł, lecz żyje, i kocha także jego, który był Jego wrogiem! Oto doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia Bożego w Jezusie Chrystusie: to jest Dobra Nowina, Ewangelia, którą Piotr i Paweł doświadczyli w sobie i dla której oddali życie. Miłosierdzie, przebaczenie, Pan zawsze nam przebacza! Jest miłosierny, ma miłosierne serce i zawsze na nas czeka!

Drodzy bracia i siostry, cóż to za radość wierzyć w Boga, który jest cały miłością, cały łaską! To jest wiara, którą Piotr i Paweł otrzymali od Chrystusa i przekazali Kościołowi. Uwielbiajmy Boga za tych dwóch chwalebnych świadków i tak jak oni pozwólmy się zdobyć Chrystusowi, miłosierdziu Chrystusa.

Pamiętamy również, że Szymon Piotr miał brata, Andrzeja, który dzielił z nim doświadczenie wiary w Jezusa. Co więcej, Andrzej spotkał Jezusa wcześniej od Szymona i natychmiast opowiedział o tym bratu i przyprowadził go do Jezusa. Chętnie o tym przypominam, gdyż dzisiaj, zgodnie z piękną tradycją, obecna jest w Rzymie, delegacja Patriarchatu Konstantynopola, który ma za patrona właśnie Apostoła Andrzeja. Wszyscy razem przekazujemy nasze serdeczne pozdrowienia patriarsze Bartłomiejowi I i modlimy się za niego i za ten Kościół. Zachęcam także was, do odmówienia „Zdrowaś Mario” w intencji patriarchy Bartłomieja I. Wszyscy razem: „Zdrowaś Mario…”

Modlimy się także za arcybiskupów metropolitów z różnych Kościołów na świecie, którym przed chwilą przekazałem paliusz, symbol komunii.

Niech nam towarzyszy i wspiera nas wszystkich nasza umiłowana Matka, Najświętsza Maryja Panna.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry,

Z radością pozdrawiam pielgrzymów, którzy przybyli z różnych krajów, aby radować się wraz ze swoimi arcybiskupami metropolitami. Modlę się za wszystkie te wspólnoty. Szczególnie zachęcam ciężko doświadczany naród Republiki Środkowoafrykańskiej, by podążał z wiarą i nadzieją.

Wszystkich was z miłością pozdrawiam: rodziny, wiernych z tak wielu parafii i stowarzyszeń, a szczególnie z diecezji Iglesias, z miasta Aragona na Sycylii i z Casale Popolo.

Wszystkim życzę dobrego świętowania i dobrego obiadu! Do zobaczenia!

Tłumaczenie: vaitican.va

drukuj