Wpisy

Synteza „Synodu o synodalności”

Na Jasnej Górze zaprezentowano syntezę „Synodu o synodalności”. Dokument jest podsumowaniem konsultacji synodalnych, które odbyły się w Polsce. Ojciec Święty Franciszek zaprosił wiernych z całego świata do udziału w Synodzie.

Ojciec Święty Franciszek: Ewangelia nie rozdaje fałszywego osobistego pokoju wewnętrznego, ale rozpala niepokój, który pobudza nas do wyruszenia w drogę, przynagla do otwarcia się na Boga i na braci

Ewangelia zachęca nas do nawrócenia. Jezus zaprasza nas do ponownego rozpalenia wiary – mówił Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.