Orędzie bożonarodzeniowe Ojca Świętego: Nie możemy pozwolić, aby wirus radykalnego indywidualizmu pokonał nas i uczynił obojętnymi na cierpienia innych

Jezus narodził się dla wszystkich. Dzięki niemu wszyscy możemy nazywać się braćmi: z każdego kontynentu, języka i kultury – mówił papież Franciszek w orędziu bożonarodzeniowym wygłoszonym z Pałacu Apostolskiego i transmitowanym do 150 krajów świata. Zakończyło je tradycyjne błogosławieństwo „Urbi et Orbi”, czyli „Miastu i Światu”. Ojciec Święty modlił się m.in. o odzyskanie wzajemnego zaufania pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, które, jak podkreślił, pozwoli zbudować trwały pokój.