Rozmowy niedokończone: Poziom życia w Polsce

min. Michał Woś, Członek Rady Ministrów; Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; dr Agnieszka Muzyk, socjolog

Rozmowy niedokończone: Kult Pana Jezusa Miłosiernego w Kościele i naszej Parafii

Rozmowy niedokończone: Gospodarka środowiskowa a rozwój Polski

pos. prof. Jan Szyszko, były Minister Środowiska; Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwa Środowiska; pos. prof. Mariusz Orion Jędrysek, były Główny Geolog Kraju; pos. Dariusz Bąk