Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek: Turystyka jest wyzwaniem dla Kościoła i wymaga jego aktywnego zaangażowania

„Turystyka jest wyzwaniem dla Kościoła i wymaga jego aktywnego zaangażowania. Każda działalność Kościoła – także duszpasterstwo turystów – wynika z misji zleconej mu przez Chrystusa” – czytamy w dokumencie Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek „Wskazania dla duszpasterstwa turystów”. W ostatnich latach turystyka rozwija się na ogromną skalę. Kościół zauważa, że to oprócz wypoczynku, przestrzeń duszpasterska, okazja na pogłębienie wiary, a także możliwość dotarcia do tych, którzy do swojej parafii przychodzą okazjonalnie lub wcale.

Piknik Misyjny w Warszawie

W niedziele 6 października w Warszawie przy ul. Łącznej odbędzie się piknik misyjny. Wydarzenie odbędzie się w ramach trwającego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Na wydarzenie zapraszają Misjonarze Kombonianie.