Prof. Pawłowicz: projekt o finansowaniu religii niekonstytucyjny

Obywatelski projekt zakładający zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu państwa jest sprzeczny z Konstytucją – ocenia konstytucjonalista i poseł prof. Krystyna Pawłowicz. Taki zarzut wobec projektu sformułował również rząd Beaty Szydło.

Prace nad projektem rozpoczną się jeszcze dziś w Sejmie. Lewacki komitet inicjatywy ustawodawczej „Świecka szkoła” chce, by pieniądze zamiast na szkolną katechezę, były przeznaczone na inne cele.

Proponuje, by w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach lekcje religii były organizowane jak dotąd – na życzenie rodziców. Jednak w szkołach ponadgimnazjalnych katecheza miałaby się odbywać na wniosek samych uczniów.

Poseł Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że nauczanie religii w szkołach ma swoją gwarancję w Konstytucji RP.

– Lekcja religii jest nauczana na podstawie Konstytucji ale i na podstawie ustawy. Jest jednym z przedmiotów – równych przedmiotów – nauczanych w szkole. Jest w związku z tym opłacana tak, jak wszystkie inne przedmioty i nie ma powodu, żeby lekcje religii miały być nagle opłacane, a nieopłacane były nadal lekcje języka polskiego czy historii. Tutaj więc jest powód ideologiczny – zwraca uwagę polityk.

Rząd w swoim stanowisku podnosi również zarzut niezgodności ustawy z Konstytucją w zakresie, w jakim daje ona uczniom możliwość decydowania o ich udziale w lekcji religii.

Rada Ministrów podkreśla, że może to stanowić istotne naruszenie praw rodziców. Konstytucja w artykule 48 gwarantuje bowiem rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

RIRM

drukuj