Wpisy

Lewica protestuje przeciwko obowiązkowej katechezie i etyce w szkołach

Lewica nie chce katechezy w szkołach. Protestuje także przeciwko zapowiedziom Ministerstwa Edukacji i Nauki, które chce, aby religia lub etyka były obowiązkowe. Zajęcia te miałyby zatrzymać postępujący proces laicyzacji. Z kolei fundacja Życie i Rodzina złożyła w Sejmie obywatelski projekt „Stop LGBT”. Podpisało się pod nim 140 tys. Polaków.

MEiN: pierwszy etap wprowadzania obligatoryjnego wyboru między religią a etyką zajmie dwa lata

Ministerstwo Edukacji i Nauki zakłada, że pierwszy etap wprowadzania obligatoryjnego wyboru między religią a etyką zajmie dwa lata. Takie działanie ma wynikać z kierunków polityki oświatowej państwa. Zgodnie z nimi szkoła ma m.in. wspomagać wychowawczą rolę rodziny oraz wzmacniać edukację: patriotyczną, historyczną i ekologiczną.

Przyszłość katechezy w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego przedstawiła „Dyrektorium o Katechizacji”. To trzeci taki dokument od czasów Soboru Watykańskiego II. Jego główny cel to pomoc katechetom w dostosowaniu lekcji religii do zmieniających się czasów. Dokument zachęca ich, aby stali się żywym świadectwem wiary.