Wpisy

Przyszłość katechezy w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego przedstawiła „Dyrektorium o Katechizacji”. To trzeci taki dokument od czasów Soboru Watykańskiego II. Jego główny cel to pomoc katechetom w dostosowaniu lekcji religii do zmieniających się czasów. Dokument zachęca ich, aby stali się żywym świadectwem wiary.

Komisja Wychowania KEP: Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych

Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. (…) Ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa – czytamy w oświadczeniu ks. dr. Marka Korgula, sekretarza Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.