Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. M. Ryba: Berlin i Bruksela patrzą przychylnie na antypolską kampanię prowadzoną przez Donalda Tuska

Radykalny elektorat, który używa retoryki stosowanej przez Strajk Kobiet, zapewne przychylnie patrzy na antypolską demonstrację zorganizowaną przez Donalda Tuska. Ma on także poparcie w Berlinie i Brukseli. Natomiast nie wydaje mi się, żeby większość Polaków uważała, że można ustawiać się w jednym szeregu z przeciwnikami naszego kraju – powiedział prof. Mieczysław Ryba, politolog, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

„Nasz Dziennik”: TSUE wzywa do łamania Konstytucji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swych orzeczeniach przekracza zakres praw przyznanych Unii Europejskiej i jej organom. Zasadna jest treść oświadczenia pięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stwierdzającego, że Trybunał w Luksemburgu w stosunku do Polski podważa hierarchiczny zakres obowiązywania źródeł prawa i zgodność obowiązywania prawa unijnego z nadrzędnością konstytucji państw członkowskich – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

Wolne niedziele zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele. Postanowił jednak o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz określono od niego wyjątki.

Działania TSUE niezgodne z polską konstytucją

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej domaga się zastosowania wobec Polski środka tymczasowego w postaci  natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie takich środków tymczasowych przez TSUE jest sprzeczne z naszą konstytucją.

TK rozpoczął badanie wniosku premiera dot. wyższości prawa unijnego nad krajowym

Trybunał Konstytucyjny rozpoczął badanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego ws. zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o UE. Sędziowie wysłuchali dziś stron. Przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Prokuratora Generalnego poparli stanowisko premiera o wyższości polskiej konstytucji nad prawem UE. Zdaniem RPO sprawa to „igranie z ogniem” potencjalnego wyprowadzenia Polski z Unii.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego

Polska musi zmierzyć się w sposób instytucjonalny z uregulowaniem reagowania w polskim prawie z warunkiem przestrzegania polskiego porządku prawnego. Chodzi o obowiązywanie wszystkich zewnętrznych orzeczeń i prawa Unii Europejskiej ponad traktat w stosunku do polskiego obszaru prawnego. Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Rząd skieruje do TK wniosek dot. kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską konstytucją

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości wezwali rząd do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską konstytucją. Sprawa ma związek z wtorkowym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego reformy sądownictwa.

[TYLKO U NAS] M. Ast: Wyrok TSUE dot. ustawy KRS jest niewykonalny. Sugeruje polskim sądom stosowanie przepisów, które zostały uchylone. Wyrok jest niezgodny z polską konstytucją  

Organizacja sądownictwa czy sposób wyłaniania sędziów to sprawy indywidualne każdego z państw UE i wielokrotnie to podkreślaliśmy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niestety widać, że różną miarą są traktowane państwa, które są stawiane przed TSUE. Choćby nawet w stosunku do Niemiec taki wyrok mógłby zapaść, bo tam politycy decydują o tym, kto zasiada w Sądzie Najwyższym. Jednak problem jest poważniejszy – mówił Marek Ast, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja, odwołując się do wyroku TSUE dot. ustawy o polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa, w którym wskazano, że może ona naruszać unijne prawo.