Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr Z. Kuźmiuk: W projekcie prezydenckim jest możliwość zweryfikowania niezależności sędziego wtedy, kiedy strony w konkretnej sprawie sobie tego życzą

W projekcie prezydenckim jest możliwość zweryfikowania niezależności sędziego wtedy, kiedy strony w konkretnej sprawie sobie tego życzą, natomiast żeby kwestionowali status sędziego inni sędziowie, to by było ograniczenie prerogatyw prezydenta zapisanych w Konstytucji RP – powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

25 lat obowiązującej Konstytucji RP

Mija 25 lat od uchwalenia obowiązującej Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza została przyjęta 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Od wielu lat podnoszone są głosy o potrzebie wprowadzenia zmian w konstytucji, a nawet zastąpienia jej nowym dokumentem.

[TYLKO U NAS] Prof. M. Ryba: Berlin i Bruksela patrzą przychylnie na antypolską kampanię prowadzoną przez Donalda Tuska

Radykalny elektorat, który używa retoryki stosowanej przez Strajk Kobiet, zapewne przychylnie patrzy na antypolską demonstrację zorganizowaną przez Donalda Tuska. Ma on także poparcie w Berlinie i Brukseli. Natomiast nie wydaje mi się, żeby większość Polaków uważała, że można ustawiać się w jednym szeregu z przeciwnikami naszego kraju – powiedział prof. Mieczysław Ryba, politolog, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

„Nasz Dziennik”: TSUE wzywa do łamania Konstytucji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swych orzeczeniach przekracza zakres praw przyznanych Unii Europejskiej i jej organom. Zasadna jest treść oświadczenia pięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stwierdzającego, że Trybunał w Luksemburgu w stosunku do Polski podważa hierarchiczny zakres obowiązywania źródeł prawa i zgodność obowiązywania prawa unijnego z nadrzędnością konstytucji państw członkowskich – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

Wolne niedziele zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele. Postanowił jednak o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz określono od niego wyjątki.

Działania TSUE niezgodne z polską konstytucją

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej domaga się zastosowania wobec Polski środka tymczasowego w postaci  natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie takich środków tymczasowych przez TSUE jest sprzeczne z naszą konstytucją.

TK rozpoczął badanie wniosku premiera dot. wyższości prawa unijnego nad krajowym

Trybunał Konstytucyjny rozpoczął badanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego ws. zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o UE. Sędziowie wysłuchali dziś stron. Przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Prokuratora Generalnego poparli stanowisko premiera o wyższości polskiej konstytucji nad prawem UE. Zdaniem RPO sprawa to „igranie z ogniem” potencjalnego wyprowadzenia Polski z Unii.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego

Polska musi zmierzyć się w sposób instytucjonalny z uregulowaniem reagowania w polskim prawie z warunkiem przestrzegania polskiego porządku prawnego. Chodzi o obowiązywanie wszystkich zewnętrznych orzeczeń i prawa Unii Europejskiej ponad traktat w stosunku do polskiego obszaru prawnego. Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.