fot. twitter.com

Izba Pracy SN: obecna KRS nie jest niezawisła i bezstronna

Izba Pracy Sądu Najwyższego – powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – orzekła, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezawisła i bezstronna. Pogłębia się chaos prawny, bo przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur, przekonuje, że decyzja Izby Pracy nie będzie miała żadnych realnych konsekwencji.

– Każdy sąd w Polsce, w tym Sąd Najwyższy, ma obowiązek z urzędu badać, czy standard przewidziany w wyroku TSUE jest zapewniony w rozpoznawanej sprawie. (…)  Sąd Najwyższy stwierdza, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. (…) Sąd Najwyższy uznaje, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego – oświadczył sędzia Piotr Prusinowski z Izby Pracy Sądu Najwyższego.

– Sędziowie i wszyscy ci, którzy przeszli przez nową KRS, czyli sędziowie orzekający w różnych sądach, powinni zastanowić się nad tym, co dzisiaj powiedział SN i wyciągnąć z tego wnioski. Nie będę im dyktował, jakie to powinny być wnioski, ale mówi się o tym, żeby unikać komplikowania sytuacji na przyszłość, zwiększania stanu chaosu czy niepewności co do tego, czy orzeczenie jest prawomocne i wiąże strony, czy nie – powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.

TV Trwam News

drukuj