Wpisy

Rok od wyroku TSUE ws. frankowiczów

Mija rok od głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. Od tego czasu, jak wskazują dane Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, na które powołuje się UOKiK, blisko 90 proc. spraw w sądach pierwszej instancji w Polsce zakończyło się korzystnie dla konsumentów.

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie pytania dotyczącego sędziego Żurka – 12 stycznia

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda opinię w sprawie pytania Sądu Najwyższego dotyczącego sędziego Waldemara Żurka 12 stycznia 2021 roku. Podczas wtorkowej rozprawy polskie władze przekonywały, że pytanie jest nieuzasadnione, a pełnomocnicy Żurka, że Izba SN, która decydowała w jego sprawie, została powołana z naruszeniem przepisów.

KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia TSUE dotyczącego SN. P. Czarnek: KE nie ma kompetencji do wnikania w polski wymiar sprawiedliwości i jego organizację

KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja przeanalizowała odpowiedź otrzymaną od polskich władz, ale nie jest w stanie stwierdzić czy nasz kraj podjął wszelkie niezbędne kroki, aby wykonać to orzeczenie.

Rzecznik generalny TSUE chce odrzucenia skargi Polski i Węgier na dyrektywę o pracownikach delegowanych

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce odrzucenia skargi Polski i Węgier na dyrektywę o pracownikach delegowanych.  Unijny urzędnik uznał, że w świetle rozwoju rynków pracy Unia Europejska mogła „dokonać ponownej oceny interesów przedsiębiorstw korzystających ze swobody świadczenia usług i interesów ich pracowników delegowanych”.

Polska do dziś ma odpowiedzieć Brukseli w sprawie postanowienia TSUE dot. Izby Dyscyplinarnej

Polski rząd do dziś ma odpowiedzieć Brukseli w sprawie zrealizowania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Unijny Trybunał nakazał zawieszenie działania tej Izby do czasu wydania ostatecznego wyroku. Na mocy tego postanowienia była już pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf zdecydowała o przekazaniu spraw Izby Dyscyplinarnej do innych izb Sądu Najwyższego.