Wpisy

S. Kaleta: Resort sprawiedliwości wnioskuje, aby polski rząd wezwał TSUE do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Ministerstwo Sprawiedliwości wnioskuje, aby polski rząd wezwał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, ze w tej sprawie MS zwróciło się do ministra ds. europejskich.

Wiceszef Min. Sprawiedliwości: Orzeczenie TSUE dot. zawieszenia ID jest pobawione mocy prawnej

Orzeczenie TSUE dotyczące zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN jest pobawione mocy prawnej – mówił we wtorek wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski. „W związku z tym w sposób oczywisty i bezdyskusyjny mamy do czynienia z bezprawnym działaniem TSUE, działaniem w rzeczywistości politycznym” – dodał.

[TYLKO U NAS] Prof. W. Gontarski: Dopóki nie zostanie zreformowany TSUE pod kątem ochrony zasady rządów prawa, czyli praworządności, dopóty o żadnej reformie sądownictwa w Polsce nie może być mowy

Od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który działa w Radzie Europy, można się odwołać, a od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie można się odwołać. Od dawna upominamy się o reformę, ale niestety nawet nasze władze nie były skore do rozpoczynania debaty o reformie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopóki nie zostanie zreformowany TSUE pod kątem ochrony zasady rządów prawa, czyli praworządności, dopóty o żadnej reformie sądownictwa w Polsce nie może być mowy – mówił prof. Waldemar Gontarski, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.  

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o orzeczeniu TSUE: Mamy dziś do czynienia z zimną wojną

Żądanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to nadużycie prawa międzynarodowego. Mamy dziś do czynienia z zimną wojną mającą na celu wyeliminowanie zgodności tego, co dzieje się we Wspólnocie, ze zobowiązaniami Polski oraz UE jako podmiotu prawa międzynarodowego – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Min. Z. Ziobro: Nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień TSUE

Chciałbym wyrazić słowa solidarności z oświadczeniem I Prezes Sądu Najwyższego. W Polsce obowiązuje konstytucja i zasada legalizmu. W oparciu o te zasady nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawieszania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – powiedział minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro.

Komisja Europejska grozi Polsce karami finansowymi w przypadku niewykonania postanowienia TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska grozi Polsce karami finansowymi, jeśli w ciągu miesiąca nie wykona postanowienia TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Rząd odpowiada, że powszechne w Unii Europejskiej jest lekceważenie werdyktów TSUE. Niewykluczone jednak, że w negocjacjach z Komisją Europejską podjęta zostanie próba zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym.

[TYLKO U NAS] Dr M. Romanowski: TSUE ma tendencje do nielegalnych działań, poszerzania swoich kompetencji i próby wkraczania w zakres działań państw członkowskich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma tendencje do nielegalnych działań, poszerzania swoich kompetencji i próby wkraczania w zakres działań państw członkowskich. (…). Trzeba pamiętać o tym, że to państwa członkowskie są dysponentami traktatów. UE ma mieć charakter służebny w stosunku do tych krajów, a nie być nadzorcą i pozbawiać je kompetencji – mówił dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, w piątkowym programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Prof. T. Grosse o wyroku TSUE: To walka o władzę i o to, które instytucje będą miały ostatni głos, jeśli chodzi o interpretowanie prawa w Europie

TSUE orzekł, iż proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego w Polsce jest niezgodny z prawem Unii. „To walka o władzę i o to, które instytucje będą ważniejsze i będą miały ostatni głos, jeśli chodzi o interpretowanie prawa w Europie. Jak pokazuje praktyka, Trybunał nie tylko przyznaje kompetencje sobie czy innym instytucjom ponadnarodowym, ale i systematycznie ogranicza kompetencje narodowe, czasami tworząc nową jakość interpretacji traktatów. (…) Przed polskimi władzami stoi bardzo poważny dylemat” – podkreślał prof. Tomasz Grosse, politolog i socjolog, w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie TV Trwam.

TSUE ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest niezgodny z prawem Unii. Trybunał oczekuje od Polski likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, inaczej na nasz kraj mogą być nałożone wysokie kary.