Wpisy

KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia TSUE dotyczącego SN. P. Czarnek: KE nie ma kompetencji do wnikania w polski wymiar sprawiedliwości i jego organizację

KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja przeanalizowała odpowiedź otrzymaną od polskich władz, ale nie jest w stanie stwierdzić czy nasz kraj podjął wszelkie niezbędne kroki, aby wykonać to orzeczenie.

Prezydent A. Duda przypomina stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie wyboru na I prezesa sędzi Małgorzaty Gersdorf

Za wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego uważa się dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów – głosi stanowisko SN z 2017 r., w którym odniesiono się do ważności wyboru sędzi Małgorzaty Gersdorf na pierwszego prezesa SN. Dokument udostępnił prezydent Andrzej Duda.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o wyborze prof. M. Manowskiej na urząd I prezesa Sądu Najwyższego: Należy pogratulować prezydentowi trafności wyboru pani sędzi

Należy pogratulować prezydentowi trafności wyboru pani sędzi, pani profesor pogratulować, że jej dotychczasowa działalność została doceniona przez prezydenta, bo jest to sędzia, która orzekała na sali sądowej, a to tam się sprawuje wymiar sprawiedliwości – powiedział sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.