Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o planach liberalizacji dostępu do broni w Polsce: To bardzo dobry, ale jednocześnie spóźniony pomysł. Każdy człowiek, który jest zdrowy i chce, ma prawo posiadać broń

To bardzo dobry, ale jednocześnie spóźniony pomysł. Kultura broni w Polsce – delikatnie mówiąc – podupadła. Jeżeli Czesi, Słowacy mają na 100 obywateli kilkakrotnie więcej broni, nie wspominając o Niemcach i krajach skandynawskich, to to pokazuje, że mentalnie dalej jesteśmy w okresie PRL-u (…). Każdy człowiek, który jest zdrowy i chce, ma prawo do posiadać broń i państwo nie powinno nad wyraz reglamentować tego dostępu – powiedział dr hab. Andrzej Zapałowski, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie historyk, w rozmowie z Portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o porównywaniu AK i UPA przez szefa ukraińskiego IPN: Armia Krajowa była częścią Wojska Polskiego. Nacjonaliści ukraińscy byli współodpowiedzialni razem z Niemcami za wymordowanie ponad 200 tysięcy Żydów

Armia Krajowa była częścią Wojska Polskiego. AK była uznana za część Sił Zbrojnych RP nawet przez Niemców, gdyż po Powstaniu Warszawskim żołnierzy AK skierowano do obozów jenieckich. Należy przypomnieć sobie dane, które mówią o tym, że w 1942 roku – po wejściu Niemców na te tereny – nacjonaliści ukraińscy, wśród których wielu służyło w niemieckiej policji, byli współodpowiedzialni razem z Niemcami za wymordowanie ponad 200 tysięcy Żydów, głównie na Wołyniu i wschodnich częściach RP – powiedział dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o potajemnym usunięciu napisu „Bircza 1945-1946” z tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza: To była operacja specjalna, która została zainspirowana przez ukraiński IPN, którym kierował pan Wołodymyr Wjatrowycz

To była operacja specjalna, która została zainspirowana przez ukraiński IPN, którym kierował pan Wołodymyr Wjatrowycz. Oni podali stronie polskiej fałszywe informacje, że Birczy broniły oddziały NKWD, których tam nie było w czasie żadnej obrony. To podchwycili niektórzy historycy z naszego IPN-u w Warszawie, przekazując to do Ministerstwa Obrony Narodowej, które się przeraziło i dokonało haniebnego czynu wymazania – mówił dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk, wykładowca akademicki, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski: W przypadku zmuszania do szczepień niektórzy żołnierze z doświadczeniem zawodowym odejdą z wojska. Takie zastraszanie może zatrzymać trend zgłaszania się ochotników do WOT

Mam sygnały od pojedynczych żołnierzy zawodowych, że jeżeli będą ich zmuszać i szantażować szczepieniami, to w najbliższych miesiącach  niektórzy żołnierze z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, które zdobywali przez lata, odejdą z wojska. Takie zastraszanie może zatrzymać pozytywny trend zgłaszania się ludzi na ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej – powiedział dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk, wykładowca akademicki, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o odradzającym się banderyzmie na Zachodniej Ukrainie: Nie zdziwiłbym się, gdyby za dekadę rozpoczęły się jawne pretensje do ziem Rzeczypospolitej

Nie zdziwiłbym się, gdyby za dekadę (przy biernej postawie państwa polskiego) rozpoczęły się jawne pretensje do ziem Rzeczypospolitej i jej określonych regionów. Skala tupetu, bezczelności samorządów Zachodniej Ukrainy jest ogromna. Jeżeli państwo polskie będzie tolerowało ukraińskie samorządy jawnie hołubiące tych, którzy wyrzynali polskich obywateli w czasie II wojny światowej, to trudno będzie się dziwić, że inne państwa świata nie będą nas szanować – powiedział dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[NASZ TEMAT] Dr hab. A. Zapałowski: R. Szuchewycz – jeden z dowódców UPA, która mordowała Polaków, ma zostać patronem Stadionu Miejskiego w Tarnopolu. Promocja nazizmu ukraińskiego powinna spotkać się z reakcją polskiego MSZ

[NASZ TEMAT] Dr hab. A. Zapałowski: R. Szuchewycz – jeden z dowódców UPA, która mordowała Polaków, ma zostać patronem Stadionu Miejskiego w Tarnopolu. Promocja nazizmu ukraińskiego powinna spotkać się z reakcją polskiego MSZ

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o likwidacji pięciu kompanii OT na Podkarpaciu: To absolutne nieporozumienie. Obrona powszechna to jest rozbudowa nie tylko wojsk operacyjnych, ale przede wszystkim WOT

Obrona powszechna to jest rozbudowa nie tylko wojsk operacyjnych, ale przede wszystkim Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli na Podkarpaciu mamy w każdym batalionie po pięć kompanii, a redukuje się po jednej kompanii, oznacza to, że następuje jakby zniknięcie na Podkarpaciu jednego batalionu. (…) Pytanie, co ma to na celu? – mówił Andrzej Zapałowski, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, historyk, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o zarzutach dot. sprawności karabinku Grot: To nie jest zła broń, ale po prostu trzeba te elementy, które są w niej wadliwe, ulepszać

Nie mamy tutaj to czynienia z aferą, tylko mamy do czynienia z pewnymi usterkami broni, którą trzeba poprawić tak, żeby żołnierz miał broń zdatną do użycia. (…) Tę broń trzeba doskonalić, to nie jest zła broń, ale po prostu trzeba te elementy, które są w niej wadliwe, ulepszać – powiedział w rozmowie z portalem Radia Maryja Andrzej Zapałowski, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, historyk.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o oskarżaniu polskich działaczy kresowych o „mowę nienawiści” za krytykowanie banderyzmu: Uderzanie w działaczy kresowych, to uderzanie w polską politykę historyczną

„Mowa nienawiści” coraz częściej jest przez polską prokuraturę traktowana jednowymiarowo w kontekście tych awanturniczych środowisk, które prowadzą wojnę ideologiczną z państwem polskim. Uderzanie w działaczy kresowych, którzy przeżyli swój swoisty kresowy holokaust ze strony nacjonalistów ukraińskich, to uderzanie w polską politykę historyczną, którą państwo powinno promować – powiedział dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk, w rozmowie z Portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o zamieszkach w Stanach Zjednoczonych: Jakieś czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne biorą udział w rozgrywce politycznej w USA

Jest to na pewno koordynowane, bo po prostu zachowania w takiej skali w państwie, które ma ponad 300 milionów mieszkańców, są wprost nieprawdopodobne. Uważam, że jakieś czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne biorą udział w rozgrywce politycznej w USA. Prawdopodobnie jest to sterowane przeciwko obecnemu prezydentowi Trumpowi, zwłaszcza że do tych wystąpień doszło w wielu regionach, gdzie demokraci sprawują władzę i prym – mówił w rozmowie z portalem Radia Maryja historyk dr hab. Andrzej Zapałowski.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski: Władze zachodniej Ukrainy – zaczynając od Mościsk – podejmują próbę likwidacji szkolnictwa w języku polskim

Mając tylko cztery-pięć szkół polskich na Ukrainie, władze zachodniej Ukrainy podejmują pomalutku – zaczynając od Mościsk – próbę likwidacji szkolnictwa w języku polskim. Jeżeli by to przeszło bez echa, następnie uderzyliby w szkoły we Lwowie. Sprawa szkoły w Mościskach jest niezwykle ważna dla utrzymania symbolicznych resztek polskiej oświaty na Ukrainie – powiedział w rozmowie z portalem Radia Maryja historyk dr hab. Andrzej Zapałowski.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o zawieszeniu studenta UW za prawicowe poglądy: To pokazuje, że jakaś ideologia jest ważniejsza niż kilkusetletnie tradycje akademickie

Gdy rozmawiam z wieloma wykładowcami, to oni też są zaszokowani i oburzeni taką sytuacją. To po prostu pokazuje, że jakaś ideologia jest ważniejsza niż kilkusetletnie tradycje akademickie. Tylko w państwach totalitarnych uniwersytety stawały się areną jednego światopoglądu i jednej linii – powiedział historyk dr hab. Andrzej Zapałowski w rozmowie z portalem radiomaryja.pl.