fot. Monika Bilska

Prawna ochrona życia od poczęcia

Trybunał Konstytucyjny uznał tzw. aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej. Tym samym została rozszerzona ochrona życia w Polsce. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęła się po godz. 11.00. Sędziowie rozstrzygali, czy możliwość legalnego zabicia podejrzanego o chorobę dziecka poczętego jest zgodna z Ustawą Zasadniczą. Wniosek do Trybunału złożyła w grudniu 2019 roku grupa posłów PiS, PSL-Kukiz’15 oraz Konfederacji. Odpowiadając na pytania sędziów, autor wniosku poseł Bartłomiej Wróblewski argumentował, że tzw. aborcja eugeniczna może być niezgodna z polską konstytucją.

– Artykuł 4 a ust. 1 p. 2 oraz art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze Ustawy z dn. 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i  warunkach dopuszczalności przerywania ciąży są niezgodne z art. 30 Konstytucji  RP przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka – mówił Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

https://twitter.com/bwroblewski/status/1319316547425476608

https://twitter.com/Agniesz89867220/status/1319281087420325889

Niezgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Ustawą Zasadniczą potwierdził także  przedstawiciel Prokuratora Generalnego. Sędziowie TK zadawali posłom wnioskodawcom Bartłomiejowi Wróblewskiemu i Piotrowi Uścińskimu dość zaskakujące. To pytanie sędziego Piotra Pszczółkowksiego.

„Czy w pana ocenie sytuacja, w której płód ze stwierdzoną wadą rozwojową nie dożyje momentu porodu, podnosi ryzyko po stronie kobiety?” – pytał sędzia Piotr Pszczółkowski.

Wyrok zapadł tuż po godzinie 15.30. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność tzw. aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – jest niezgodny z konstytucją.

– Trybunał podtrzymuje przekonanie, że nie można mówić o ochronie godności człowieka, jeżeli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia – wskazał Justyn Piskorski, sędzia sprawozdawca TK.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego krytykuje Lewica i Koalicja Obywatelska.

– Wszystkie słowa, których mogłybyśmy tu dzisiaj użyć, żeby ten wyrok skomentować są zbyt obelżywe, by użyć ich publicznie – powiedziała Anita Kucharska-Dziedzic, poseł Lewicy.

– Chcę z tego miejsca wyraźnie podkreślić: pseudo-trybunał z pseudo-sędziami nie ma prawa wydawać takich orzeczeń. To orzeczenie jest nieistniejące – stwierdził Borys Budka, przewodniczący KO.

W ten sposób przewodniczący Koalicji Obywatelskiej kwestionuje prawidłowość wyboru w ubiegłym roku trzech sędziów TK.

To błędna argumentacja – zwrócił uwagę prawnik dr Michał Skwarzyński, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Wydziału Prawa Kanonicznego KUL.

– Przypomnę, że dzisiejszy skład był 11-to osobowy, a były tylko dwa zdania odrębne, więc ta większość i tak była – zwrócił uwagę dr Michał Skwarzyński z  Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Wydziału Prawa Kanonicznego KUL.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to powrót do właściwego porządku hierarchii wartości.

– Uznanie, że dzieci chore, dzieci niepełnosprawne należy leczyć, a nie zabijać – jest przywróceniem właściwego porządku rzeczy – zaznaczyła Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Zadowolenia z orzeczenia TK nie kryje także Fundacja Życie i Rodzina oraz Instytut Ordo Iuris.

– To nie tylko przyznanie prawa do życia dzieciom, które się narodzą. Jest to również przywrócenie godności osobom z zespołem Downa, które żyją i tym rodzinom, które te dzieci wychowują – podkreśliła Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

– Ogromnie się cieszę, ponieważ to oznacza, że lata starań całego ruchu pro-life – zdecydowanie dawniejszego niż nasze działania w Polsce – trwającego kilkadziesiąt lat zostaje zwieńczonych w obszarze dzieci niepełnosprawnych poprzez decyzję TK. Decyzję, której ranga jest znacząco wyższa niż ustawa sejmowa – wskazał mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

Satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia, wyraził również prezydent Andrzej Duda.

„Poglądy prezydenta w tej sprawie są powszechnie znane, one się nie zmieniły. Wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia” – oznajmił Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta RP.

Tzw. przesłanka eugeniczna pozwalała na zabijanie dzieci chorych i podejrzanych o chorobę. Od 2008 roku dokonano 499 aborcji, a w 2019 roku już 1110, z czego aż 1074 z przyczyn eugenicznych, najczęściej po stwierdzeniu zespołu Downa.

 

TV Trwam News

drukuj