Wpisy

[TYLKO U NAS] Europoseł M. Radačovský: Sposób wyboru sędziego to decyzja prawa krajowego, a nie europejskiego – premier Morawiecki ma rację w tej sprawie, więc go bronię. Polska wygra w obronie prawdy

System sądów określa krajowy parlament, czyli na przykład polski Sejm, a nie europejski parlament czy dyrektywa Unii Europejskiej. Rząd polski ma prawo regulować te sprawy według woli narodu. Premier Morawiecki ma rację w tej sprawie, wiec go bronię. Trzeba stać po stronie prawdy! To dużo kosztuje w życiu, ale prawda zawsze zwycięża. Polska też wygra w obronie prawdy. Macie wspaniałych patriotów. Macie piękny patriotyczny Marsz 11 listopada w Warszawie. I macie . Jeszcze Polska nie zginęła, póki żyje ! – akcentował Miroslav Radačovský, słowacki poseł do Parlamentu Europejskiego i były sędzia, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

„Nasz Dziennik”: Przymus szczepień może naruszać prawa konstytucyjne obywateli

Pomysły objęcia przymusowym szczepieniem określonych grup zawodowych może naruszać przepisy Konstytucji. (…) Chodzi tu o wyrażone w Konstytucji prawa – prawo do prywatności i decydowania o życiu osobistym (art. 47), godność człowieka (art. 30) czy wolność od bycia poddawanym eksperymentom medycznym (art. 39) – czytamy w piątkowym wydaniu „Naszego Dziennika”.

p. Czarnek

Minister edukacji narodowej: Chcemy, żeby nikt nie był karany za głoszenie swoich przekonań, bo to gwarantuje nam Konstytucja RP

Musimy zrobić tak, żeby lewackie bojówki na uniwersytetach przestały terroryzować naszą młodzież i naukowców. Chcemy tego, żeby nikt nie był karany za głoszenie swoich przekonań, bo gwarantuje to nam Konstytucja RP – powiedział prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, podczas środowej debaty w Sejmie. 

Wicemin. S. Kaleta: Widzimy niepokojący kierunek działania KE i TSUE, żeby ingerować w kwestie, które są zastrzeżone w Konstytucji RP oraz są naszą wewnętrzną i suwerenną sprawą

Istotą sporu jest to, czy UE może zawieszać działanie konstytucyjnych organów naszego państwa – mówił Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje dziś prace nad  wnioskiem ws. zbadania zgodności z polską konstytucją wykonywania środków tymczasowych TSUE.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o wyroku ETPCz: Możemy traktować to jako zamach na polski system prawa i polską konstytucję

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ws. naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu możemy traktować jako zamach na polski system prawa i polską konstytucję – podkreślił Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: Zawarte w orzeczeniu TSUE sugestie naruszają ład konstytucyjny RP i wykraczają poza unijne traktaty

Zawarte w orzeczeniu TSUE sugestie dotyczące działania sądów powszechnych w Polsce stanowią oczywiste naruszenie ładu konstytucyjnego RP i wykraczają rażąco poza ustalenia traktatowe, naruszając fundamenty działalności UE jako wspólnoty suwerennych państw – powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska

[TYLKO U NAS] Dr J. Bukowski: Art. 13. Konstytucji RP zabrania istnienia partii i organizacji, które odwołują się do ideologii faszyzmu, nazizmu i komunizmu. Bardzo dobrze, że Prokurator Generalny zdecydował się wystąpić do TK ws. delegalizacji Komunistycznej Partii Polski

Artykuł 13. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zabrania istnienia partii i innych organizacji, które odwołują się do ideologii faszyzmu, nazizmu i komunizmu, a Kodeks karny w art. 256 nakłada określone kary na osoby, które publicznie propagują zbrodnicze totalitarne ideologie. Istnienie Komunistycznej Partii Polski jest jak najbardziej propagowaniem zbrodniczej ideologii i bardzo długo to trwało, zanim Prokuratura Krajowa zgromadziła potrzebne materiały i pan Prokurator Generalny zdecydował się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o delegalizację partii – mówił dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

Prawna ochrona życia od poczęcia

Trybunał Konstytucyjny uznał tzw. aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej. Tym samym została rozszerzona ochrona życia w Polsce. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.