fot. twitter.com/jerzKwasniewski

Ordo Iuris rekomenduje kierunki zmian w programie ,,Za życiem”. Ł. Bernaciński: Priorytetową zmianą, która pozwoli na bardziej efektywną realizację programu byłoby ustanowienie koordynatora programu

Priorytetową zmianą, która pozwoli na bardziej efektywną realizację programu byłoby ustanowienie koordynatora programu. My proponujemy, aby z racji wykonywanych zadań oraz miejsca w strukturze rządu był pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Byłby to swoisty mózg programu, który decydowałby o kierunkach działań, pomysłach, wydatkowaniu środków, a zatem zapewniłby sprawne kierowanie tym programem. Z naszych analiz wynika także, że konieczne wydaje się zapewnienie możliwości elastycznego wydatkowania środków w ramach programu, czyli przesyłania tych środków pomiędzy poszczególnymi działaniami – wskazał Łukasz Bernaciński z Ordo Iuris, autor analizy.

Ordo Iuris rekomenduje kierunki zmian w programie ,,Za życiem”. Instytut przygotował dokument, w którym przeprowadził ewaluację programu. Analiza wskazuje, że program w obecnym kształcie jest niespójny i pomija wiele istotnych obszarów wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. Obok działań w pełni adekwatnych obejmuje rozwiązania, co do których nie było zapotrzebowania.

Autorem analizy jest Łukasz Bernaciński z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris. W dokumencie postuluje on m.in. zapewnienie możliwości elastycznego wydatkowania środków w ramach programu oraz koordynatora, którym może zostać pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

– Instytut Ordo Iuris ponad pół roku temu podjął się analizy funkcjonowania programu „Za życiem”. Już w maju podczas międzynarodowej konferencji naukowej, którą zorganizowaliśmy, prezentowaliśmy nasze analizy i debatowaliśmy w międzynarodowym gronie nad kierunkami działań, które powinien podjąć polski rząd. Z naszych analiz wynika, że część działań przewidzianych w programie „Za życiem” wymaga reformy lub oceny zasadności dalszego jej funkcjonowania, ponieważ obok adekwatnych działań program obejmuje także rozwiązania, na które nie było zapotrzebowania. Utworzono 221 miejsc w bursach szkolnych dla uczennic w ciąży, a skorzystało z nich jedynie 8 dziewcząt – mówił Łukasz Bernaciński.

Podobnie było z dofinansowaniem do podjęcia działalności gospodarczej przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością

– Zarezerwowano na ten cel ponad 22 miliony złotych, a z tego działania korzystało 3-4 osoby rocznie. Były to środki zamrożone, które nie zostały wydatkowane na realną pomoc, a zostały przeznaczone na działania, na które nie było zapotrzebowania. W obecnym kształcie program jest niespójny i pomija wiele obszarów wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. Obejmuje wiele działań, które były realizowane przed powstaniem programu „Za życiem”, ale program nie przewiduje ich koordynacji. Czytając program, można dojść do wniosku, że program powstał on jako burza mózgów na posiedzeniu rady ministrów, gdzie każdy minister, resort musiał się jakoś włączyć w ten program – powiedział autor analizy.

Priorytetową zmianą, która pozwoli na bardziej efektywną realizację programu byłoby ustanowienie koordynatora programu – zwrócił uwagę Łukasz Bernaciński.

– My proponujemy, aby z racji wykonywanych zadań oraz miejsca w strukturze rządu był pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Byłby to swoisty mózg programu, który decydowałby o kierunkach działań, pomysłach, wydatkowaniu środków, a zatem zapewniłby sprawne kierowanie tym programem. Z naszych analiz wynika także, że konieczne wydaje się zapewnienie możliwości elastycznego wydatkowania środków w ramach programu, czyli przesyłania tych środków pomiędzy poszczególnymi działaniami – stwierdził autor analizy.

Wskazał też m.in. na potrzebę finansowania hospicjów perinatalnych, stworzenie sieci asystentów osób niepełnosprawnych czy utworzenie funduszu ,,Za życiem”.

– Pożądane jest stworzenie strategii komunikacyjnej programu „Za życiem”, która opierałaby się na utworzeniu bazy danych i portalu o formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Konieczne jest zapewnienie środków na ogólnopolską kampanię promującą rodzinę, pozytywne przykłady rodzin, które przyjęły i wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, aby odkłamać medialny mit, że urodzenie dziecka z jakąś wadą, niepełnosprawnością jest piekłem dla kobiety. Wśród najpilniejszych potrzeb jest kwestia finansowania hospicjów perinatalnych, stworzenie sieci asystentów osób niepełnosprawnych czy utworzenie funduszu „Za życiem” – podsumował Łukasz Bernaciński.

Zgodnie z deklaracją PiS, program ,,Za życiem” zostanie rozszerzony, by zapewnić opiekę każdemu dziecku, rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami. Minister rodziny Marlena Maląg przedstawiała dziś w Sejmie informację rządu na temat tego programu oraz skutków wyroku TK ws. aborcji eugenicznej.

RIRM

drukuj