fot. Monika Bilska

Ks. bp W. Śmigiel o orzeczeniu TK: Dla Kościoła każde ludzkie życie jest święte

Dla Kościoła każde ludzkie życie jest święte, dlatego zawsze będzie go bronił – powiedział przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Wiesław Śmigiel, nawiązując do czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją RP.

Wskazał, że „obowiązek zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia leży na wszystkich władzach publicznych, w szczególności na ustawodawcy i ma on przy tym zarówno prawo, jak i obowiązek dostosować stan prawny do wyroku wydanego przez TK”.

„To jest na razie tylko orzeczenie, uzasadnienie o charakterze prawnym. Zobaczymy, jaka będzie tego wykładnia” – powiedział ks. bp Wiesław Śmigiel.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP zwrócił jednocześnie uwagę, że

„Kościół stojąc na stanowisku obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, swoje przesłanki opiera na Bożym prawie, na przykazaniach. Już w Dekalogu czytamy: +Nie zabijaj+, dlatego nikogo nie powinno dziwić nasze stanowisko ws. ochrony ludzkiego życia” – powiedział ksiądz biskup.

Podkreślił, że „dla Kościoła każde ludzkie życie jest święte, dlatego zawsze będzie go bronił i modlił się, by było ono chronione i szanowane”.

„To nie jest żadna nowość w naszym nauczaniu. Tak zawsze było” – dodał duchowny.

Zaznaczył, że zgodnie z nauczaniem Kościoła – Tym, który jest źródłem wszelkiego istnienia, jest Bóg.

„On jest Panem życia i śmierci, a więc to Bóg decyduje, kiedy ktoś ma umrzeć, a nie człowiek. To bardzo mocno podkreśla nawet papież Franciszek, chociażby w swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti, w której pisze, że kara śmieci nie powinna być stosowana wobec człowieka. +Nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi+” – powiedział Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

Trybunał Konstytucyjny podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym „życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę nie tylko w formie przepisów gwarantujących przetrwanie człowieka jako jednostki czysto biologicznej, ale też jako bytu całościowego, dla którego egzystencji niezbędne są też odpowiednie warunki społeczne, bytowe, kulturowe w całości składające się na istnienie jednostki” – powiedział w uzasadnieniu czwartkowego wyroku TK sędzia Justyn Piskorski.

Podkreślił, że „w ocenie TK, dziecko w prenatalnym okresie życia, jako istota ludzka, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona”.

PAP

drukuj