Jagland w raporcie RE: „niepokojąca sytuacja w Polsce”

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland napisał w raporcie o stanie demokracji, prawach człowieka i rządach prawa w krajach Unii Europejskiej o „niepokojącej sytuacji” w Polsce.

Jagland stwierdził, że parlamentarna większość przeprowadza szereg zmian w kluczowych obszarach w skrajnie szybkim tempie, nie pozwalając na znaczącą polityczną dyskusję z partiami opozycyjnymi. W tym kontekście zwrócił uwagę na zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.

W raporcie jest także mowa o zmianach dotyczących mediów publicznych w Polsce.

Poseł Konrad Głębocki, wiceszef sejmowej komisji ds. UE podkreśla, że nie jest to ocena prawna, merytoryczna, a polityczna.

Dziwię się Sekretarzowi Rady Europy, że taką ocenę formułuje. W odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego również są sformułowane obawy, ale każdy prawnik, który obiektywnie by oceniał sytuację, przyznałby rację Prawu i Sprawiedliwości – artykuł 197. Konstytucji mówi wyraźnie, że organizacje Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Jeśli zatem Trybunał przyjmuje jakieś stanowisko niezgodnie z tym trybem postępowania, to nie jest to wyrok i takiego wyroku nie można po prostu opublikować – zaznacza Konrad Głębiecki.

Na początku kwietnia Thorbjoern Jagland przybył do Polski. Rozmawiał m.in. z prezydentem, a także z przedstawicielami polskiego rządu.

RIRM

drukuj