Wpisy

Rada Europy pomoże Polsce w walce o reparacje?

Wiceminister spraw zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk, zwrócił się do instytucji Rady Europy z prośbą o współpracę w kwestii odszkodowań wojennych od Niemiec. To kolejne z działań polskiego rządu, które mają umiędzynarodowić sprawę reparacji, jakich Polska domaga się w związku z agresją i okupację niemiecką w latach 1939-1945.

Rada Europy zarzuciła Polsce złamanie zapisów Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

Rada Europy skrytykowała polskie władze za redukcję środków i godzin przeznaczonych na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Według Rady Europy nasz kraj łamie zapisy Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Przedstawiciele Rady domagają się wyjaśnień.