Fiasko rozmów dot. zwolnień w Kopex Machinery

Niepowodzeniem zakończyły się negocjacje związków zawodowych z zarządem Kopex Machinery ws. kolejnych zwolnień grupowych. Pracę w największej w Polsce firmie produkującej maszyny i urządzenia dla branży górniczej ma stracić 250 osób. Związkowcy rozważają rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.

Józef Zaniewski, szef „Solidarności” w należącej do Kopex Machinery rybnickiej „Ryfamie”, mówi, że zarząd nie zgodził się na żadne ustępstwa w stosunku do propozycji, których nie akceptują związki.

Jednocześnie – jak dodaje – zarząd spółki zobowiązał się do przedstawienia związkom zawodowym w trybie pilnym informacji dotyczących programu restrukturyzacji majątkowej spółki oraz jej nowego schematu organizacyjnego.

– Przeanalizujemy to pod kątem ekonomicznym, pod kątem organizacyjnym. Jako związki usiądziemy, zastanowimy się co dalej robić. Każdemu (zarządowi i nam) bardzo zależy na tym, żeby maksymalną liczbę ludzi uratować, a nie zwolnić, Będziemy jeszcze rozmawiać. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni oni przedstawią dodatkowe materiały. Wtedy to przeanalizujemy i podejmiemy decyzję, co dalej robić – podkreśla Józef Zaniewski.     

W całej grupie Kopex pracuje łącznie ok. 4000 pracowników. Do tej pory zwolniono 225 zatrudnionych.

RIRM

drukuj