System monitorowania karier

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system monitorowania karier. Dzięki temu kandydaci na studia mogą sprawdzić, jak szybko po ukończeniu wybranej uczelni znajdą pracę.

Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) zawiera dane o postępach absolwentów wszystkich kierunków studiów na uczelniach.

Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która weszła w życie w październiku 2014 r. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są, więc osoby, które ukończyły studia w 2014 r.

System ELA jeśli będzie funkcjonalnie sprawny z pewnością przyniesie dobre efekty ocenia Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji

– Jest to zamiar, który jest postawiony przed wielkim pytaniem: czy rynek pracy w Polsce odpowie na potrzeby, które definiują wstępnie uczelnie, bo do tej pory był bardzo zły trend. Uczelnie otwierały kierunki, które całkowicie rozmijały się z potrzebami rynku pracy. Musi przede wszystkim dominować realność. Wszelkie próby badania tego, czego potrzebuje rynek i ku jakim potrzebom będzie konkretna uczelnia kształciła swojego studenta, to jest dobry kierunek. Zawsze jego trafność i tak zweryfikuje rzeczywistość – podkreśla były wiceminister edukacji.

Więcej na temat Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych – na stronie: absolwenci.nauka.gov.pl.

RIRM

drukuj