Na Jasną Górę zdąża XIV Motocyklowy Zlot Gwiaździsty

Wieczorem na Jasną Górę przybędą motocykliści z całej Polski. Dziś rozpoczyna się tam XIV Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Jest to największa doroczna pielgrzymka motocyklistów, podczas której miłośnicy jednośladów zawierzają się Jasnogórskiej Pani na kolejny sezon motocyklowy.

Ewangelia

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.