Poświęcenie kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Niegowici

Pokornie prośmy Boga, abyśmy pamiętali, że my sami, zgromadzeni w jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym Kościołem, ustanowionym na świecie jako znak tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z pobłogosławieniem kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici.

Obradowała Komisja Wspólna Przedstawicieli rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski

Współpraca państwa i Kościoła w zakresie ochrony danych osobowych, zagadnienia dotyczące wyboru przedmiotu religii lub etyki, ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi były głównymi tematami obrad Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie miało miejsce we wtorek, 11 grudnia, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

W Warszawie odbędzie się spotkanie Fundacji Maksymiliana Kolbego

W Warszawie w dniach 7 i 8 grudnia odbędzie się spotkanie Fundacji Maksymiliana Kolbe. W programie spotkania przewidziano m.in. zwiedzanie Muzeum Żydów oraz złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie. Odbędzie się także spotkanie z ks. kard. Kazimierzem Nyczem, które będzie dotyczyło dalszych perspektyw współdziałania na rzecz pojednania w Europie Środkowej. Fundacja podejmie również refleksję nad swoją działalnością i uzgodni plany na następne lata.