24 godziny dla Pana Boga w Hiszpanii

Inicjatywa „24 godziny dla Pana Boga” spotkała się w Hiszpanii z dużym zainteresowaniem. Od wczoraj w katedrach i w wyznaczonych kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa indywidualna i wspólnotowa oraz spowiedź.

„Ta inicjatywa pomoże zrozumieć, że w każdej parafii Wielki Post jest najlepszym momentem, aby ożywić ewangelizację w świetle sakramentu pojednania, a także odkryć znaczenie tego sakramentu” – podkreśla ks. abp Julian Barrio z Santiago de Composteli.

Biskupi zachęcają, aby inicjatywa „24 godziny dla Pana Boga” była okazją, aby zbliżyć się do osób oddalonych od Kościoła, zranionych, ale poszukujących Boga. Adoracja i spowiedź trwa nieprzerwanie praktycznie we wszystkich katedrach, a w konfesjonałach zasiedli także miejscowi ordynariusze. W Madrycie oprócz katedry Almudena czuwa jeszcze ponad dwadzieścia parafii.

Duże wrażenie zrobiło zdjęcie papieża Franciszka klęczącego w konfesjonale.

Widok Papieża wyznającego z pokorą swoje grzechy poruszył mnie go głębi – mówi siostra Amparo.
Kiedy zobaczyłem w wieczornych wiadomościach papieża w konfesjonale, coś mnie tknęło. Poszedłem do katedry i zostałem do rana, choć nie miałem takiego zamiaru – mówi 24-letni Jorge, student psychologii.

Modlitwa i spowiedź potrwają do późnych godzin nocnych.

o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt/RIRM

drukuj