fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Santiago de Compostela

Współpraca w ramach Unii Europejskiej była jednym z tematów zakończonego w poniedziałek po południu dwudniowego Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego w Santiago de Compostela, w północno-zachodniej Hiszpanii. Była to już szósta edycja tego Forum.

W pierwszym dniu uczestnicy rozmawiali o współpracy Polski i Hiszpanii w dziedzinach gospodarki, handlu, edukacji, kultury, turystyki i sportu. W poniedziałek omawiano kwestie związane z polityką zagraniczną, bezpieczeństwem oraz współpracą w ramach Unii Europejskiej.

Polscy parlamentarzyści przybyli do Hiszpanii na zaproszenie przewodniczącej Kongresu Deputowanych Any Pastor Julian. W trakcie inauguracyjnego wystąpienia przypomniała ona, że szósta edycja forum zbiega się z 550. rocznicą utworzenia w Polsce dwuizbowego parlamentu i 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

„W tym roku mija też 40 lat od czasu powstania konstytucji Hiszpanii. Nasze narody mogą czuć się dumne ze wszystkich tych wydarzeń” – powiedziała Pastor Julian.

Szefowa hiszpańskiego Kongresu Deputowanych zaznaczyła, że zorganizowane w Santiago de Compostela wydarzenie jest ważne w relacjach obu krajów i dowodzi znaczenia dyplomacji parlamentarnej. Zwróciła też uwagę na potrzebę aktywnego uczestnictwa parlamentów Polski i Hiszpanii w unijnym procesie decyzyjnym, zaznaczając, że „przyczyni się to do większej demokracji w ramach Wspólnoty”.

Sejmowej delegacji w Santiago de Compostela przewodniczył wicemarszałek Ryszard Terlecki. W wydarzeniu wzięli też udział wicemarszałek Beata Mazurek oraz posłowie, którym towarzyszyła szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Jak poinformowała Kancelaria, w tegorocznym forum po raz pierwszy uczestniczyli senatorowie z obu krajów, na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim oraz przewodniczącym Senatu Hiszpanii Pio Garcia-Escudero Marquezem.

W swoim wystąpienia marszałek Karczewski zaznaczył, że stosunki między Polską a Hiszpanią są niezbędne dla sukcesu Europy.

„Nasze relacje muszą się opierać na wzajemnym zaufaniu” – dodał.

Z kolei wicemarszałek Terlecki mówił w Santiago de Compostela o potencjale współpracy i o interesach łączących oba państwa. Przypomniał, że Polska i Hiszpania „zgodnie podjęły się wspólnego działania na rzecz aktywnej, silnej i zintegrowanej wewnętrznie UE”.

PAP/RIRM

drukuj