Wicepremier P. Gliński: Dziękuję za 25 lat Waszej służby Bogu i Ojczyźnie

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier, Piotr Gliński w liście z okazji XXV rocznicy powstania Radia Maryja podziękował o. Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za trud i wytrwałość w prowadzeniu Rodziny Radia Maryja. Wicepremier podkreślił, że dzieła powstałe przy Radiu już przynoszą obfite owoce.


Warszawa, 8 grudnia 2016 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielce Czcigodny Ojcze Dyrektorze,
Szanowna Rodzino Radia Maryja,

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za otrzymane zaproszenie na uroczystości z okazji 25. rocznicy powstania Radia Maryja. Niestety nie mogłem osobiście w nich uczestniczyć z uwagi na zaplanowany wcześniej wyjazd zagraniczny, w trakcie którego reprezentowałem Polskę na międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie światowego dziedzictwa. Pragnę jednak przekazać listownie słowa najwyższego uznania wobec Ojca Dyrektora oraz wszystkich twórców i prowadzących rozgłośnię, których wytrwała praca przez ostatnie ćwierćwiecze przyniosła niezwykle obfite żniwo.

Jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego czuję się w obowiązku wyrazić swój wielki szacunek dla wkładu Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych dla rozwoju kultury polskiej, troski o kultywowanie narodowej tożsamości, a szczególnie o pielęgnowanie pamięci o naszej historii. Nie sposób nie przypomnieć, że to właśnie media katolickie z Radiem Maryja, Telewizją Trwam i „Naszym Dziennikiem” na czele, jako jedne z pierwszych upominały się o należne uhonorowanie „Żołnierzy Wyklętych”, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata czy zapomnianych bohaterów opozycji antykomunistycznej. Nieoceniony jest także wysiłek Waszego środowiska w upowszechnianiu wiedzy o fundamentalnej roli, jaką w naszych dziejach najnowszych odegrał Ojciec Święty Jan Paweł II i wielu innych przedstawicieli polskiego Kościoła z Prymasem Tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim na czele.

Jako socjolog od kilkudziesięciu lat badający ruchy społeczne, w szczególnie uważny sposób obserwuję fenomen Rodziny Radia Maryja, której liczne kola powstały praktycznie w każdym zakątku kraju, jak również wśród Polonii. Niezwykle podziwiam tę organizację, która wyrosła całkowicie oddolnie, bez wsparcia instytucji państwa, a często wbrew przeciwnościom stawianym przez władze publiczne i przy bardzo silnych atakach większości mediów. Animując stworzenie tego niezwykłego ruchu, Radio Maryja wniosło swój niepodważalny wkład dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. To dzięki Waszej rozgłośni i Rodzinie przy niej powstałej setki tysięcy Polaków spychanych przez elity III Rzeczypospolitej na peryferia życia publicznego odzyskało podmiotowość, stając się częścią wspólnoty aktywnie działającej na rzecz dobra wspólnego.

Dziękując za 25 lat Waszej służby Bogu i Ojczyźnie, muszę również wyrazić swoją osobistą wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymuję od Waszego środowiska w swojej działalności publicznej. Za wszystkie wyrazy solidarności, zwłaszcza w czasie zmasowanych ataków, oraz modlitwę bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze przepraszając za brak możliwości osobistego udziału w celebracji Waszego święta, przesyłam na ręce Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka życzenia Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich posługujących w Radiu Maryja i dziełach przy nim powstałych na kolejne lata owocnej pracy.

Z wyrazami szacunku

min. Piotr Gliński

drukuj