[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Chciejmy wzorem Niepokalanej codziennie pielęgnować życie duchowe

Chciejmy wzorem Niepokalanej codziennie pielęgnować życie duchowe, troszczyć się o kontakt z Bogiem. On sam da nam odczuć smak swych tajemnic, swoich słów, swojej obecności i działania. Bóg pomoże nam zrozumiem czego od nas oczekuje – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.  

Ksiądz biskup skierował do słuchaczy słowa francuskiego filozofa i fizyka Pascala: „W sercu każdego człowieka jest pustka o kształcie Boga, którą tylko Bóg, poprzez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, może wypełnić”.

– Ta głęboka tajemnica ukryta jest w sercu każdego człowieka. Jeśli pustka w naszym sercu ma kształt Boga, to nikt inny ani nic innego nie jest w stanie tej pustki wypełnić. Niestety człowiek tak często odrzuca tę prawdę, a tym samym swoje szczęście. Myśli wtedy niemądrze, że pustka w jego sercu ma kształt butelki, wielkiej wygranej na loterii, sukcesu lub władzy – zwrócił uwagę ksiądz biskup.

Ks. bp Tadeusz Bronakowski przedstawił wspomnienie jednego z członków Ruchu AA, który powiedział: „Zanim znalazłem trzeźwość w AA, wykazywałem ogromną wiarę w picie i niezwykłą wytrwałość w piciu. Czciłem butelkę. Butelce powierzałem wszystkie swoje problemy. Na butelce opierałem się z ufnością dziecka. Trwałem w tej chorej pobożności jeszcze długo po tym, jak butelkowy bóg wielokrotnie mnie zdradził i zniszczył moje życie”.

– Butelkowy bóg nie dał mu szczęścia, a wręcz przeciwnie – zniszczył mu życie. Jakże w tym miejscy nie przywołać jednego z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego, słów samego Jezusa Chrystusa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – mówił przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP.

Felietonista przypomniał słowa św. Tomasza z Akwinu, który mówił, że modlitwa to wyraz pragnienia Boga, które człowiek nosi w sobie.

– Papież Benedykt XVI porównał kiedyś modlitwę do otwartego okna, które pozwala nam kierować swe spojrzenie zawsze ku Bogu. Mamy patrzeć przez to otwarte okno, aby przypominać sobie cel, do którego zmierzamy. W ten sposób pozwalamy także, by wola Boga oświecała naszą ziemską drogę życia i pomagała nam przeżywać ją intensywnie i z zaangażowaniem – wskazał duchowny.

Ksiądz biskup powołując się na naukę Ojca Świętego Benedyka XVI, wytłumaczył czym jest medytacja.

– Medytacja jest rodzajem modlitwy, która w tradycji chrześcijańskiej nazywa się modlitwą myślną. Medytacja nie wyraża się słowami, ale jest nawiązaniem kontaktu naszego umysłu z sercem Boga. W tym przypadku bardzo realnym wzorem jest Maryja. Ewangelista Łukasz wiele razy powtarza, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu – podkreślił.

W sobotę będziemy obchodzić Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

– Chciejmy wzorem Niepokalanej codziennie pielęgnować życie duchowe, troszczyć się o kontakt z Bogiem. On sam da nam odczuć smak swych tajemnic, swoich słów, swojej obecności i działania. Bóg pomoże nam zrozumiem czego od nas oczekuje – akcentował ksiądz biskup.

radiomaryja.pl

drukuj