fot. RDLP Katowice

Śląskie: remont grobli ma uratować rezerwat Jeleniak-Mikuliny

Wkrótce rozpoczną się prace, których celem jest uratowanie rezerwatu przyrody Jeleniak-Mikuliny niedaleko Koszęcina (Śląskie); ich celem jest spowolnienie odpływu wód i jej retencjonowanie – podała Regionalne Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP).

Więcej informacji podaje Nadleśnictwo Koszęcin [zobacz].

Od kilku lat obserwowane jest stałe obniżanie się poziomu wody w rezerwacie, którego powierzchnia wynosi ponad 12 ha. Jak przekonują leśnicy jedynym ratunkiem jest maksymalne spowolnienie odpływu wody, utrzymanie jej oraz retencjonowanie. Prace realizowane przez leśników mają pozwolić zachować unikatowe siedlisko dla przyszłych pokoleń.

„Właśnie podpisano umowę na wykonanie niezbędnych robót naprawczych związanych z remontem grobli w rezerwacie. Wykonawcą prac będzie Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne SA z Lublińca” – podała RDLP.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres prac obejmuje naprawę uszkodzonej grobli czołowej oraz budowę nowego urządzenia spustowo-piętrzącego tzw. mnicha, uszkodzonego przez powódź w 2010 roku. Prace obejmowały będą również naprawę tzw. przelewów burzowych, chroniących groblę przed rozmyciem. Roboty będą realizowane także z udziałem ciężkiego sprzętu.

„Bezwzględnie musimy uszczelnić ścianę czołową, musimy zabić ścianki, a człowiek nie jest w stanie tego ręcznie zrobić. Tam musi wejść sprzęt, który w specjalistyczny sposób je ułoży. Robimy jednak wszystko, by ten sprzęt był tam tylko w tym momencie, kiedy jest całkowicie niezbędny i by go było jak najmniej” – powiedział Adam Chudzik, nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin.

Jak podkreślają leśnicy, od kilku lat w rezerwacie obserwowane jest stałe obniżanie się poziomu wody, spotęgowane brakiem opadów deszczu, bezśnieżnymi zimami, nieszczelnością grobli oraz wiekowego mnicha. W efekcie w ostatnich latach można było obserwować okresowy brak wody, co wpłynęło zdecydowanie negatywnie na występujące tam rośliny oraz zwierzęta. Stąd konieczne są prace remontowe.

Rezerwat został utworzony z inicjatywy miejscowych leśników w 1957 roku „dla zachowania ze względów naukowych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi”. Aktualnie jego powierzchnia wynosi ponad 120 ha. Część rezerwatu pokrywają zarastające stawy i torfowiska. Nazwa obszaru chronionego nawiązuje do jelenich rykowisk, a drugi jej człon odnosi się do nazwiska ostatniej właścicielki jednego z pobliskich młynów.

W rezerwacie Jeleniak-Mikuliny występują liczna gatunki roślin występujących w środowiskach wodnych, leśnych, szuwarowych i łąkowych. W samym rezerwacie oraz jego okolicach, objętych otuliną, naliczono 177 gatunków roślin naczyniowych. Część z nich to rośliny bardzo rzadkie i objęte ochroną gatunkową.

Charakterystyczne rośliny wodne, rosnące w rezerwacie, to grążel żółty i grzybień biały. Rośnie tutaj także roślina owadożerna, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne – wiecznie zielony krzew o nektarze trującym dla pszczół, widłak goździsty oraz widłak jałowcowaty, a także charakterystyczne gatunki bagienne i torfowiskowe.

Więcej o rezerwacie Jeleniak-Mikuliny można znaleźć [tutaj].

RDLP Katowice/PAP/radiomaryja.pl

drukuj