Wpisy

Ks. bp T. Bronakowski: Nawet najpiękniej przystrojony dom i najwspanialsze prezenty nie dadzą nam pokoju i prawdziwej radości. Przywróćmy w naszym życiu właściwą hierarchię wartości, stawiając na pierwszym miejscu Boga

Nawet najpiękniej przystrojony dom, najwspanialsze prezenty i świąteczne jedzenie nie dadzą nam pokoju i prawdziwej radości. Ważne jest, aby wyciszyć się wewnętrznie i więcej czasu przeznaczyć na modlitwę osobistą. Ważne jest też, aby uczestniczyć z dziećmi w roratach i wspólnie modlić się w domach. Przywróćmy w naszym życiu właściwą hierarchię wartości, stawiając zawsze na pierwszym miejscu Boga – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ks. bp T. Bronakowski: Jeśli z naszego życia mamy uczynić prawdziwe arcydzieło, to musimy troszczyć się o trzeźwość osobistą, społeczną i całego naszego narodu

Potrzeba naszej odwagi i determinacji, aby tworzyć radosną atmosferę bez stawiania alkoholu, aby inni mogli przekonać się, że to nie alkohol jest źródłem prawdziwej radości, ale przyjaźń z innymi i życzliwość wobec drugich zakorzeniona w Bogu. Postawmy na rozwój trzeźwej, abstynenckiej kultury codziennego życia, w tym rozrywki, zabawy, spotkań rodzinnych i w gronie przyjaciół. Tylko tak możemy budować kulturę piękna i dobra –  wskazał ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja i TV Trwam.

Ks. bp T. Bronakowski: Człowiek, który prawdziwie kocha siebie, wie, że wszystko zawdzięcza Bogu

Największe przykazanie, które dał nam Chrystus, wymaga od nas miłowania bliźnich tak jak siebie samych. Naszym podstawowym obowiązkiem jest więc pomagać bliźnim na drodze do świętości, bo takie jest powołanie nas wszystkich. Pomyślmy, jak ważnym motywem zaangażowania się w dzieło troski o trzeźwość jest miłość bliźnich, którzy są zniewoleni nałogami – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ks. bp T. Bronakowski: Walka o wolność i duszę narodu polskiego trwała wiele lat i tak naprawdę trwa do dzisiaj

Zdajemy sobie sprawę, że odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów, to nie kwestia jednego dnia. Walka o wolność narodu polskiego, o utrwalenie, o umocnienie niepodległości, walka o duszę narodu trwała wiele, wiele lat i tak naprawdę trwa do dzisiaj. Dlatego tak istotną sprawą jest stałe pielęgnowanie pamięci historycznej i  wychowanie patriotyczne w naszych rodzinach i szkołach – wskazał ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja i  TV Trwam.

Ks. bp T. Bronakowski: Prośmy o wstawiennictwo świętych i błogosławionych, aby nasza Ojczyzna była ziemią ludzi trzeźwych

Święci pokazują nam, jak ważna jest determinacja wiary w naszym życiu, jak ważna jest niezłomność w dążeniu do celu mimo wszelkich przeszkód, mimo różnych słabości i zewnętrznych trudności. Prośmy dzisiaj z ufnością o ich wstawiennictwo, aby nasza Ojczyzna była ziemią ludzi trzeźwych, ludzi wiernych Chrystusowi i Kościołowi – mówił w środowym felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. bp T. Bronakowski: Nasz naród potrzebuje takiego personelu służby zdrowia, który będzie ofiarnie służył sprawie troski o trzeźwość Polaków

Nasz naród w obliczu tak wielkich zagrożeń związanych z plagą uzależnień, zwłaszcza pijaństwem i alkoholizmem, potrzebuje takiego personelu służby zdrowia, który będzie ofiarnie służył sprawie troski o trzeźwość Polaków. Potrzebuje osób, które będą rozumieć, że trzeźwość jest jednym z najważniejszych warunków ochrony zdrowia. Potrzebuje osób, które będą dawać przykład trzeźwości w swoim środowisku – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ks. bp T. Bronakowski: Jeśli gorąco miłujemy ziemię ojczystą, to musimy uczynić wszystko, aby stawała się ona ziemią błogosławioną, na której przestrzegany jest Dekalog

Jeśli gorąco miłujemy ziemię ojczystą, jeśli do nieba idziemy przez ziemię ojczystą, to musimy uczynić wszystko, aby stawała się ona ziemią błogosławioną. Ziemią, na której przestrzegany jest Dekalog. Ziemią, która jest wierna Chrystusowi. Wiele jest spraw, problemów, które mają wpływ na nasze decyzje. Są jednak sprawy fundamentalne, wartości niepodlegające negocjacji, które musimy wziąć pod uwagę. Przypomniała o nich Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, wymieniając zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych – podkreślił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Telewizji Trwam.