Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski o wytrwałej walce z alkoholizmem i pijaństwem: Jest to wyraz patriotyzmu, bo troska o rozwój moralny narodu jest świadectwem umiłowania ojczyzny

Tutaj chodzi o dogłębną i trwałą zmianę w patrzeniu społecznym na zjawisko pijaństwa i alkoholizmu. Chodzi o promowanie trzeźwości we wszystkich grupach społecznych, przemianę moralną naszego narodu, stałe dążenie do wolności wewnętrznej opartej na podstawowych wartościach chrześcijańskich (…). Musimy zjednoczyć siły wszystkich ludzi dobrej woli, aby dążyć razem ku trzeźwości narodu. Jest to wyraz patriotyzmu, bo troska o rozwój moralny narodu jest świadectwem umiłowania ojczyzny – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Każde użycie alkoholu przez nieletnich stanowi dla nich ogromne niebezpieczeństwo w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym

Podczas wakacji młodzi ludzie często sięgają po raz pierwszy po alkohol, papierosy, narkotyki czy dopalacze. Nadmiar wolnego czasu, brak kontroli rodziców, nowe znajomości, chęć spróbowania substancji, po które sięgają dorośli, są m.in. powodem wczesnej inicjacji alkoholowej. Musimy pamiętać, że każde użycie alkoholu przez nieletnich stanowi dla nich ogromne niebezpieczeństwo w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym – wskazał ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.