Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Musimy wciąż na nowo uczyć się budowania nierozerwalnej więzi między odwiecznymi wartościami a naszym współczesnym życiem. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przeżyjmy na nowo to, co zdarzyło się w 1956 roku

Niektórzy pytają, czy rzeczywiście Śluby złożone przed laty najpierw przez króla Kazimierza, a później Jasnogórskie Śluby Narodu obowiązują nas współczesnych ludzi? (…). Śluby króla Jana Kazimierza są testamentem, z którego będziemy musieli zdać Bogu rachunek. Ich tekst powinien być nam znany i zrozumiały, bo dzięki temu będziemy mieć świadomość wagi Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 roku – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Bardzo ważna jest rezygnacja z tego wszystkiego, co może nam łatwo odebrać wolność wewnętrzną

Św. o. Maksymilian Maria Kolbe wymagał od zakonników w Niepokalanowie abstynencji od alkoholu i tytoniu. To ważne, aby budować swoje życie duchowe na mocnym fundamencie modlitwy i umartwienia. Bardzo ważna jest rezygnacja z tego wszystkiego, co może nam łatwo odebrać wolność wewnętrzną – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Sierpień miesiącem abstynencji od alkoholu

Rozpoczął się miesiąc sierpień, który jest szczególnym okresem dobrowolnej abstynencji od alkoholu. To wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. ks. kard Stefana Wyszyńskiego. Hasłem tegorocznej działalności kościelnej są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”.

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Musimy zatrzymać „alkoholowy potop”, który nas zalewa

Naszym ideałem jest trzeźwość narodu, trzeźwość naszych rodzin. Przez trzeźwość rozumiemy albo pielęgnowanie w naszym życiu abstynencji, albo sięganie po alkohol bardzo rzadko, w bardzo małych (wręcz symbolicznych) ilościach. Wtedy zachowujemy cnotę trzeźwości – mówił w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.