Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp Tadeusz Bronakowski: Niestety niektórzy wierzący biorą udział w herodowym procederze zabijania drugiego człowieka

Niektórzy wierzący, należący do kościelnych wspólnot, przychodzący często na Eucharystię, wspierają dzisiaj katów i krzywdzicieli nienarodzonych dzieci, twierdząc, że to nie ich sprawa, że to ich nie dotyczy. Biorą więc udział w herodowym procederze zabijania drugiego człowieka – akcentował ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podczas felietonu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.  

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Potrzeba nam dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznych fundamencie

Potrzeba nam dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Potrzeba nam rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznych fundamencie, które są wierne Bogu i przykazaniom. Muszę one stać się domowymi kościołami, w których panować będzie miłość, jedność, wzajemny szacunek, a fundamentem życia będzie Eucharystia i wierność Chrystusowi – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

[NASZ TEMAT] Ks. bp T. Bronakowski: Musimy odważnie bronić świętego Jana Pawła II, bo inaczej sprzeniewierzymy się prawdzie

Musimy odważnie mówić o przyczynach osłabienia stanu moralnego naszego narodu, a wśród nich o demoralizacji, zwłaszcza młodego pokolenia, spowodowanej plagą pijaństwa, alkoholizmu i innych nałogów. Musimy na nowo odczytać przesłanie zawarte w nauczaniu św. Jana Pawła II na temat wolności. Musimy odważnie bronić św. Jana Pawła II, bo inaczej jako naród sprzeniewierzymy się prawdzie i podepczemy ogromny dar, który otrzymaliśmy od Boga za przyczyną Maryi Królowej Polski – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Wszelkie formy kryzysu, z jakimi przychodzi się nam obecnie mierzyć, są wezwaniem do ofiarnego i stanowczego zaangażowania na rzecz apostolstwa trzeźwości

Wszelkie formy kryzysu i trudnych wyzwań, z jakimi przychodzi się nam obecnie mierzyć, są wezwaniem do ofiarnego i stanowczego zaangażowania na rzecz apostolstwa trzeźwości, zwłaszcza że drastycznie rośnie liczba uzależnionych od alkoholu, a także inne straszliwe nałogi zbierają obfite plony wśród Polaków – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.