Ruszyła kampania informacyjna MEN na temat reformy oświaty

Spoty w mediach oraz listy do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców – w piątek ruszyła kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian w oświacie.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały ustawy: Prawo Oświatowe i przepisy je wprowadzające, które reformują system szkolny w Polsce. Zgodnie z nimi w miejsce obecnie istniejących szkół wprowadzone zostaną: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem” – napisała minister edukacji Anna Zalewska w liście do rodziców i opiekunów dzieci szkolnych.

Minister podkreśliła, że reforma oświaty oznacza nie tylko przekształcenie ustroju szkolnego.

Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.: zmniejszenia liczby dzieci w klasach, ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół, wzmocnienia pozycji rodziców w szkole, dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół” – wyliczyła.

Listy o reformie skierowane mają być też do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz samorządowców.

Zalewska zachęca rodziców, by kontaktowali się ws. reformy z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, a także do udziału w spotkaniach, jakie do końca marca będą się odbywały w całej Polsce m.in. z kuratorami oświaty i wojewodami.

W emitowanych od piątku spotach, MEN przekonuje, że reforma szkolna, pomoże kolejnym pokoleniom dzieci odnieść życiowy sukces.

Konwencja spotów przenosi uczniów do roku 2040, w którym już jako dorośli ludzie opowiadają o swoich sukcesach życiowych za sprawą zmian dokonanych w systemie edukacji” – informuje MEN.

Dzięki branżowej szkole, jestem dziś stylistą wnętrz aut luksusowych. Dzięki podstawom programowania w szkole, jestem dziś właścicielem międzynarodowej firmy informatycznej, która tworzy rozwiązania dla całego świata i zmienia go na lepsze” – słychać m.in. w spocie.

Spoty emitowane będą w telewizji, radiu i internecie, planowane są też ogłoszenia w prasie. Ponadto ministerstwo zapowiedziało, że do końca marca kuratorzy oświaty i wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

We wszystkich województwach działają też już „regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy kuratoriach oświaty”.

W MEN wdrażanie reformy koordynuje specjalny zespół na czele którego stoi wiceminister Maciej Kopeć.

Aktualności, dotyczące reformy zamieszczane są też na stronie: reformaedukacji.men.gov.pl.

 


PAP/RIRM

drukuj