Wpisy

Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało specjalny zespół roboczy pracujący nad jakością podręczników szkolnych

Poprawa jakości treści w podręcznikach szkolnych jest głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą zespół roboczy przy ministrze edukacji i nauki. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie tego gremium. Zespół ma pracować nad podniesieniem standardów zatwierdzania i dopuszczania do użytku podręczników do j. polskiego, historii i WOS-u.

Matura 2021 bez obowiązkowego egzaminu ustnego

Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu – zawiera m.in. rozporządzenie dotyczące egzaminów zewnętrznych. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pakiet Wolności Akademickiej zapewnieniem wolności nauki i wyrażania przekonań religijnych czy światopoglądowych

Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły Pakietu Wolności Akademickiej. Zmiany mają zapewnić wolność nauki i wyrażania przekonań religijnych czy światopoglądowych. Zawarte są w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszystkie zapisy Pakietu, jak podkreślił resort edukacji i nauki, realizują w praktyce zapisy konstytucji.