RPO zaskarżył przepisy o stwierdzaniu śmierci mózgu

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją regulacji dotyczących stwierdzania śmierci mózgu.

Adam Bondar chce, by stwierdzenie nieodwracalnego ustania czynności mózgu – co umożliwia m.in. rozpoczęcie procedury pobrania tkanek i narządów do przeszczepu – powinno być uregulowane ustawą, a nie obwieszczeniem.

Wątpliwości RPO budzi przepis, który upoważnił ministra zdrowia do ogłoszenia w 2007 r. procedury dotyczącej śmierci mózgu w drodze obwieszczenia.

Obwieszczenie nie jest rodzajem aktu prawnego, a jedynie komunikatem, informacją. Nie może zatem zawierać norm prawnych – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że Rada od kilku lat zabiega o szczegółowe uregulowanie tej kwestii.

– Tak ważne zagadnienie, jakim jest rozpoznanie śmierci człowieka, nie powinno być tylko oparte na obwieszczeniu, czyli akcie prawodawczym o jednej z najniższych rang. Tego typu sytuacja powinna być uregulowana ustawowo. Powinno się później znaleźć szczegółowe rozwiązania w rozporządzeniach ministra, a nie w pomieszczeniach. My od kilku lat o to zabiegamy, aby minister zdrowia wydał przynajmniej stosowne rozporządzenie. To obwieszczenie, które dzisiaj obowiązuje, na podstawie którego rozpoznawana jest śmierć mózgu, wymaga dokładnej analizy – podkreślił dr Maciej Hamankiewicz.

Obwieszczenie wydane przez Ministra Zdrowia w 2007 r. przewiduje jedynie, że rozpoznanie śmierci mózgu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i dodatkowych badań.

Prezes NRL ma nadzieję, że sprawą zajmie się obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i przeanalizuje z ekspertami całe zagadnienie.

RIRM

drukuj