Opinia Komisji Weneckiej ws. TK zgodna ze stanowiskiem A. Rzeplińskiego

Projekt opinii Komisji Weneckiej w sprawie sporu o Trybunał Konstytucyjny jest jednostronny i wpisuje się w narracje prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego – informuje portal wPolityce.pl, który dotarł do dokumentu z 30 września bieżącego roku.  

Komisja przyjmuje argumentację kierownictwa TK, krytykującą ustawę z 22. lipca, która rzekomo wpływa na opóźnianie i utrudnianie pracy Trybunału.

Organ Rady Europy krytykuje też system wyboru prezesa TK spośród 3 kandydatów zaproponowanych przez Zgromadzenie Ogólne.

Komisja Wenecka popiera więc propozycję prezesa Rzeplińskiego, by prezydent nie mógł wskazać kandydata o małym poparciu w Trybunale.

To nie jest zaskoczenie – mówi poseł Waldemar Buda z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ta opinia na pewno nie przybliży do rozwiązania sporu o TK.

– Krytykowane są rozwiązania, które wcześniej były wskazywane jako dopuszczalne albo były częściowo akceptowane chociażby przez prezesa Rzeplińskiego. Zarzuca się nawet to, że prezydent będzie miał zbyt duży wpływ na wybór przewodniczącego w przypadku, gdy będzie on miał do wyboru trzech sędziów i o w sytuacji, w której tego rodzaju poprawki nawet padały ze strony Nowoczesnej i Platformy, bo my proponowaliśmy co najmniej trzech, a nie zostało to zmienione na trzech kandydatów. W związku z tym ta dla krytyka dla krytyki poszła tak daleko, że w zasadzie oponują oni nawet co do pomysłów, które sami na początku brali pod uwagę. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest dodatkowy głos w sporze politycznym, a nie jakieś wyznaczniki co do tego, jak postępować w Trybunale, jak rozwiązać ten problem Trybunału Konstytucyjnego – podkreśla poseł Waldemar Buda.

Komisja krytykuje także Kancelarię Premiera m.in. za niepublikowanie orzeczeń TK. Zdaniem Komisji Weneckiej, parlament i rząd mają podważać pozycję Trybunału, a nie dążyć do jego odblokowania.

Gremium twierdzi mimo wszystko, że pozostaje do dyspozycji polskich władz, i nadal może pomagać w sprawie konfliktu o TK.

RIRM

drukuj