Sprawa zgodności zmian w OFE z Konstytucją w TK

Trybunał Konstytucyjny rozpatruje zgodność zmian w OFE z ustawą zasadniczą. Przedstawiciele rządu i Sejmu zapewniają, że miały one na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz ochronę emerytur.

Trybunał rozpatruje wnioski byłego prezydenta i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich. Bronisław Komorowski zakwestionował m.in. zakaz inwestowania Funduszy w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE.

Prof. Irena Lipowicz wskazała, że przeniesienie do ZUS i umorzenie 51,5 proc. aktywów OFE narusza zasadę zaufania do państwa.

Prof. Leokadia Oręziak z Szkoły Głównej Handlowej podkreśla, że OFE, powinny zostać zlikwidowane w całości.

Ekspert dodaje, że uznanie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy za niekonstytucyjną wiązałoby się z podważeniem stabilności finansów publicznych.

– To będzie katastrofa finansów publicznych, ponieważ nagle trzeba będzie z powrotem przywrócić te obligacje, Znowu trzeba będzie przekazywać składkę w takiej wysokości i ponosić koszty tego zadłużenia. Podkreślam, że nie mamy pieniędzy na OFE. Zatem OFE funkcjonuje poprzez zadłużanie państwa. Dług będzie dalej lawinowo narastał. Mam tylko nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny weźmie te czynniki pod uwagę i weźmie po prostu pod uwagę racje obywateli, a nie racje zagranicznych koncernów, bo to one korzystają na tym najwięcej. Musimy się bronić – podkreśla prof. Leokadia Oręziak.

Decyzja o wyborze OFE lub pozostanie w ZUS nie jest ostateczna. W przyszłym roku otworzy się kolejne tzw. czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę. Następne będą otwierane, co cztery lata.

RIRM

drukuj