fot. PAP/Tomasz Gzell

TK: Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez aktualną KRS – niezgodne z konstytucją

Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Pytanie prawne w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku zadała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Wyrok zapadł w pięcioosobowym składzie trybunału, któremu przewodniczyła prezes Julia Przyłębska. Orzeczenie przyjęto większością głosów. Zdanie odrębne złożył sędzia Jakub Stelina.

Nie sposób wyobrazić sobie żadnej procedury karnej, cywilnej czy administracyjnej, w ramach której jakiś konkretny skład sędziowski mógłby oceniać prawidłowość powołania innych sędziów – uzasadniała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

– Nie ma w polskim systemie prawnym możliwości kontrolowania prezydenckich prerogatyw przez jakikolwiek inny urząd. Nie ma zatem ani sądowej, ani administracyjnej drogi do weryfikowania ich wykonania. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że prerogatywy dają prezydentowi uprawnienia, których realizowanie obwarowane jest jedynie ogólnymi warunkami konstytucyjnymi. Pozostają zatem aktualne uwagi wygłoszone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K7/10, iż konstytucja nie przesądza wprost o etapach poprzedzających złożenie wniosku ani też nie determinuje kwalifikacji, jakie winien spełniać kandydat na sędziego. Jakkolwiek w praktyce wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko sędziowskie są określone na poziomie ustawowym, to nie budzi wątpliwości, że ostateczna decyzja w zakresie przedstawienia wniosku należy do Krajowej Rady Sądownictwa – powiedziała Julia Przyłębska.

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego Izba Dyscyplinarna sformułowała na kanwie rozpoznawanej kasacji radcy prawnego ukaranego przez korporacyjne sądy dyscyplinarne.

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obrońca radcy złożył wniosek o wyłączenie z orzekania sędziów Izby Dyscyplinarnej powołanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa.

Izba Dyscyplinarna we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wskazała, że w polskim systemie prawnym nie przewidziano żadnej procedury, która umożliwiłaby badanie prawidłowości powołania sędziego po jego nominacji przez prezydenta RP.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj